Групова консултация с акцент любовни отношения и мисия

Кое е онова, което ми дава сигурност?

До толкова, до колкото промяната, свързана с която и да е област- взаимоотношения или работа се отнася до това, накъде гледаме. Дали виждаме ситуацията като загуба, т.е. обърнали сме се към миналото и се стремим да задържим статуквото или виждаме в промяната възможност за достигане на ниво, което ни липсва, т.е. обърнали сме се към бъдещето.

Участниците в консултацията имаха възможност да погледнат на собствената си ситуация през погледа и на другите, участници, които се намират в сходни условия, също и да потърсят опорна точка.

Завършихме с кратка медитация и важното с оформени нови приятелски взаимодействия.

Благодаря на всички за това!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!