Какво се случи на семинарите в Пловдив и Стара Загора

На семинара в София се събра се група от три посоки – Пловдив, Варна и София с разнородни интереси, опит и цели, но обединена

от способността на всеки един участник да постави сърцето пред разума. А също и България над себе си! Впечатляващо се получи медитацията за изпращане на любов и светлина към нашата Родина. Много оживени протекоха творческите упражнения за търсене на собствените ни таланти и копнежи. Едно нещо обаче не ни достигна- време. Всичко премина като един миг и за съжаление се наложи да прекъсна приповдигнатите дискусии и поставя финал.

Семинарът в Стара Загора беше много красиво духовно преживяване и събра група на високо ниво, което ни позволи да направим успешна и силна медитация за активиране на 12 чакри, както и да обменим информация и насоки за развитие. И тук времето отлетя и ни остави усещането за един миг, в който сме били много близки и истински. Това развитие на семинарите ми даде да разсъждавам по теми, които определят бъдещите посоки.

Какво предстои:

1. Необходимо е редовно да се отдава и изпраща любов на нашата родина, за да пречистим тежките енергии и карма и да подпомогнем сънародниците ни по пътя. Всяка неделя в 12 часа Ви каня да се присъедините към медитация за изпращане на любов и светлина към България. Тя може да се прави и по различно време като се насочи/програмира енергията към посочения ден и час.

2. Подготвям нов формат на семинара в различни точки на страната с оглед регулярна работа в малки групи и с по-концентрирана тематика свързана с работата ни в пространството на сърцето и откриването на житейската ни мисия.

Новите семинари ще включват творчески работа за изява на скритите ни таланти и в подкрепа на първите ни творчески изяви. Като например семинар по писане, рисуване, конструиране, програмиране и т.н. за абсолютно начинаещи!

Търся партньорство за организиране на проявите – моля пишете ми на astrostefka@ourplanet.cc ако сте в състояние да съберете група от 5 и повече участника – максимум 20.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!