Вечерна среща-семинар и медитация със Стефи Недевска

На 1 август се проведе семинар за хармонизиране на мъжките и женските енергии в Холистичен център „Синай”- София. Това постави добро начало и надежда за бъдещо партньорство с великолепния екип  на центъра- фън шуй мастери Светозар и Людмила и всеотдайната Ивелина като техен маркетинг и ПР. На семинара имах голямата радост да се срещна с Ивето, пребиваваща в Кипър, Елица, Ирен, Тони, Калина, Гергана, Калин, с които заедно го сътворихме. Благодаря им много и от сърце!

В древна Атлантида  хората  били „сърдечно” ориентирани. Те отдавали внимание на вътрешния си свят и сетивност. Водещо в решенията им е какво „усещат”, а не какво „мислят”, т.е. живеели са в пространството на сърцата си. Натам вървим и ние по пътя на духовното усъвършенстване, което е път навъртре към истинските ни АЗ СЪМ присъствия. В това пространство с еднаква сила съществува и мъжката и женската ни същност. В хилядолетната човешка история женската/интуитивна, медитираща сила е до голяма степен блокирана, което въздейства деградиращо и върху нашето мъжко/активно, съзидателно начало. Женските енергии се управялват от енергийни центрове, в които има програми, печати и блокировки. Нашата задача е да ги „събудим”, изчистим и възродим своето женско начало и така дадем простор на едно ново мъжко присъствие.

Всички по природа сме андрогини и в нас съществуват и двете начала. Хармонизирането на женските и мъжки енергии е еднакво по важност и за мъже и за жени и благоприятства както личния баланс така и хармонизирането на семейни, интимни и бизнес отношения.

Във философията на холистичен център „Синай” е написано: „Всичко си има време… Всичко Бог е направил да бъде хубаво в своето време и е вложил вечността в сърцата на хората, макар човек да не постига от начало до край делата, които Бог върши.”(Еклесиаст). Този семинар е дело на обединените енергии, хармонията и съртрудничеството между Стефи Недевска като модератор и Ивелина Петрова, маркетинг и PR на холистичен център „Синай”.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!