Трето око- виждане на Пътя

Проведохме срещата на 5 април 2014 в кабинет “В Сърцето” Пловдив като еднодневно събитие. Разделихме работата на три части- теоритична, забавна- с игрички, медитативна-със светлинна медитация придружена от неземните звуци на тибетската пееща купа. И не на последно място- с хранителна част, в която хит се оказа домашно приготвената чубрица с 40 билки. Важен елемент в работата ни беше да осъзнаем как работи третото око, кои са неговите демони, спирачки, кои са помощните му средства.

Получиха се добри взаимодействия на енергиен план и чисто човешки, видно от снимката по-долу.

На въпросите дали ще надграждаме отговорите са- да, ще надграждаме и ще влизаме в още по-големи детайли.

А за чубрицата- пишете на astrostefka@ourplanet.cc

Около масата е оживено

Около масата е оживено

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!