Вивамус* за живота и съзнанието – канализирано съобщение

Всички взаимоотношения са кодирани в съзнанието и възприятията.

Какво е съзнание?

Съзнанието е връзка с душата и израз на божествената матрица на живота. Животът не е както го виждаш- присъствие на планетата, което се изразява в поредица от взаимоотношения. Животът е вечна сила както например виждаш природата. Животът кара всичко да вибрира на определено ниво. Животът е енергия, движение. Животът е любов, щастие. Той няма начало или край, той е вълна и когато акордираш душата си на нея, ти „свириш” живота. Работата е в това, че ти не гледаш на себе си от перспектива на душата, не виждаш движението. Ти виждаш живота като снимка,която е статична. Снимката улавя момента, но когато я погледнеш моментът си е отишъл! Ето защо твоето възприемане на живота е грешно. Ти гледаш на него като на снимка, малка тясна рамка, а той е филм, направен от хиляди кадри. Когато донесохме киното на земята искахме да разберете какво е животът и как можете да го творите. Вие сте създателите, защото го гледате, а гледайки го всъщност го правите. Знам, че това може да те обърка, но когато гледаш ти правиш кадри, които мозъкът монтира със скоростта на светлината за да можев всъщност да го „видиш”.

Можеш ли да промениш филм като го гледаш?

Можеш, тъй като кадърът съдържа повече от колкото окото може да възприеме. А какво възприемаш зависи от твоя избор.

Кой прави избора?

Душата ти в съответсвие с твоята воля изразена от „Аза”. Понякога душата казва, „добе, ти решавай”, понякога се споразумяват, но има и случаи в които душата както ти обичаш да казваш взема „контрол”, но всъщност това е избор на душата. Дори ако трябва да те постави в трудности, те са трудности от перспективата на кадъра, не на филма. Добре, нека да опитаме нещо. Виждаш да се приближава кола. Какво всъщност виждаш? Цвят, марка, шофьор? Виждаш ли модела на рамката на вратата, за който нямаш понятие? Не го виждаш, но той съществува. Същото е и с живота. Не виждаш доброто у някои хора, но то съществува. Ние те молим да повдигнеш вибрациите си за да си в състояние да виждаш от перспективата на душата, да си в състояние да видиш движението, филма, а не само снимката. Снимката е минало, а не настояще. А ти, приятелю, живееш в настоящето, ти живееш във филма. Ако се вкопчваш в кадър, който си мислиш че е живота, ще си извън потока на живота, ще си извън синхронността и твоите решения и действия също. Но ако гледаш от където съм аз, всичко е наред, всичко е добро. Не можеш да променяш живота, можеш да плуваш по течението му и да стигнеш там, където искаш да бъдеш.

Какво е съзнание? Функция на мозъка ли?

Това, което наричаш съзнание е твоята връзка, твоя канал с душата. Отново, ти не си там „долу” на земята, а си там „горе” на небето. Твоята душа е създателят. Това, което преживяваш

Там „долу” е възприятието на изборите, които прави душата, променени от твоите емоции позитивни или негативни.

Пловдив, 2  февруари 2013
_________________________
*Вивамус е извисеният аспект на нашия планетарен логос, онази любяща същност, която държи планетата и нейните обитатели в съзнанието си. Той е ангажиран с израстването на всички нас, с еволюцията на планета. Той активно работи и подпомага всички нас в процеса на канализиране на информацията като създава нужните настройки за да можем да приемем и трансформираме успешно енергии от по-висшите нива. За това си майсторство често е молен за помощ и от други извисени учители и същности, които искат да предадат съобщения на  човечеството.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!