ЖИТЕЙСКА МИСИЯ-ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ

Концепцията за житейската мисия и призвание е по-широка от концепцията за професия или работа за препитание. Житейската мисия е процес, път на развитие, а не дестинация, която да достигнем. Тя е свързана пряко с въпроса: „Какво е онова, което мога да дам на света? Кое е това „онова”, което аз правя по уникален, творчески начин, и което обогатява живота на хората, до които се докосвам?”  Житейската мисия, за разлика от професията или препитанието се отнася до ДАВАНЕТО като потребност на себеизразяването от позицията на човек, осъзнал своето вътрешно богатство и мир. Да изпълняваш житейската си мисия понякога означава да си в хармония със себе си и да излъчваш тази хармония в околния свят. Когато човек се движи по Пътя на изпълнението на своята мисия може да премине през редица обучения, придобиване на нови умения, творчески занимания, които да трасират пътя към себеопознаването. Защото ключов е въпросът „Кой съм АЗ?”, който извежда до момента, в който човек придобие вътрешната потребност ДА СЛУЖИ. Все едно как, но да служи на Доброто. И тогава започват да се „спускат” задачите от невидимия свят според това, какви са уникалните таланти на човека. И тогава идват и парите, и признанието. Идва също и вътрешното удоволетворение, идва радостта, сърцето пее и се лее благодат.

Всички хора на земята рано или късно стигат до този момент, ако го търсят, сами или с помощни средства- в това число ангели, молитви, хороскопи, ангелски карти.

Що се касае до мен мога да съдействам в осъзнаването на поредната стъпка по пътя на житейската мисия чрез консултация, хороскоп или ангелски карти от специалния комплект „Житейска мисия”.

 

Комплект ангелски карти на Дорийн Върчу "Житейска мисия"

Комплект ангелски карти на Дорийн Върчу “Житейска мисия”

Виж още пълния запис на лекцията “Житейска мисия и изпълнение на предназначението от ранна възраст” от фестивала “Здравей, Здраве” 2016.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!