Какво трябва да знаем за затъмнението (еклипс)

Затъмненията/еклипсите идват по двойки, лунното е винаги по пълнолуние и се следва от слънчево затъмнение, което е по новолуние.По правило лунното затъмнение носи енергията на дома и семейството като проблематика (ако нещо там не е наред) или благословия, за да донесе отдавна чакани резултати и разрешения.

Слънчевото затъмнение носи енергията на кариера, работа, изяви.

При лунното затъмнение Земята застава между слънцето и луната и препречва пътя на отразяваната от Луната ( слънчева) светлина.

При слънчевото затъмнение луната застава между слънцето и земята и препречва пътя на слънчевата светлина.

Лунното затъмнение е свързано с женската енергия или проблеми идващи от майка,сестра,жена, началник-жена. Те се свързват с края на нещо- процеси, събития.

Слънчевото носи мъжка енергия и проблеми идващи от баща,брат,началник-мъж.Те се отнасят към началото на нещо- процеси, събития.

Затъмненията са най-драматичните събития, които Космосът създава, за да се осъществяват промените. Най- драматични не значи непременно лоши, а по-скоро мощни и пълни с енергиен заряд, на който нищо не може да се противопостави.

Как да преминаваме успешно през периодите на лунното или слънчево затъмнение прочетете тук.

Звездите са наши приятели и екипаж в океана от промени и безбройни желания.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!