Как да преминаваме успешно през периодите на лунното или слънчево затъмнение?

Това са съвети на американската астроложка Сюзън Милър, която с години е изследвала и наблюдавала еклипсите. Подбрах по-долу един съкратен вариант, който може да ни служи за ориентир в управлението на събитията или по-скоро навигирането през водите на еклипсите.

1) Еклипсите се характеризират с изненада. Това са събития, които настъпват внезапно по сценарий, който не можем да предвидим и с голяма сила, за да ни принудят да осъществим промяна в ключови области на живота. Може да дойдат например под формата на конкурент или нов началник, които да ни принудят да действаме.

2) Събитията действат отвън навътре, което значи че настъпва събитие, върху което нямаме никакъв контрол. Това събите не е непременно голямо, може да е дори забележка или разговор, който да предизвика реакции на промяна.

3) Донася значими новини или събития, които се помнят цял живот – продажба или покупка на дом, нов клиент, годеж, бременност, промяна на местоживеене или офис, развод, раздяла, внезапна поява на голяма сума пари, продажба,сделка с дългосрочен интерес и т.н.

4) Има ефект върху здравето на тези знаци, които са в неблагоприятен аспект. За целта проверявайте прогнозите за личния ви хороскоп.

5) Понякога човек се чувства като че се движи по мост към нова земя, а зад него моста се срива и няма връщане назад. Това е помощ от вселената за да ни покаже че сме готови за новото начало.

6) Ако се случи да действаме повреме на еклипс обикновено резултатите са различни от очакваните. Съветът е по-скоро да обмисляме и да печелим време, да преговаряме и отлагаме докато се уталожи еклиспния прах и да действаме 2-3 седмици след (особено ако е лунен еклипс). Ако все пак не може да се отлага да не се отправят празни заплахи като например : „Или тя или аз.” Защото много лесно може да се стигне до: „Така ли, тогава тя.” С други думи да не се поставят ултиматуми или използва манипулация, тъй като нивото на емоциите е високо. Друг пример се отнася към смяна на работата. Няма проблем да се приеме предложение за нова работа, ако е инициирано от другата страна, но няма да е много умно да се напусне работа повреме на еклипс ако няма осигурена нова такава. С други думи да се избягва рисковото самоиницииране, защото поради интезивността на чувствата разсъдъкът ни е замъглен и преценките в повечето случаи неверни.

Друг пример е разговор с любимия ако нещо куца в отношенията. Почти гарантирано няма да доведе до никъде другаде освен до допълнителни рани по чувствата и на двамата. По-добре да се изчака да минат 1-2 седмици след еклипса и тогава спокойно и трезво да се разговаря.

7) Еклипсите сгъстяват усещането за време и ни се струва че то идва по-бързи или че няма време за това или онова. Например планирал си да се ожените през декември и изведнъж идва нова работа и трябва да се местиш в друта държава и ….сватбата се намества през август.

8) Еклипсите донасят сила и смелост за преодоляване на страхове и задръжки. Изненадващо се озоваваш в ситуация, която ти помага да се справиш даже без да се замисляш.

9) Обикновено се разкриват истинските лица и намерения на хората около нас, понякога неприятно понякога изненадващо положително.

10) От живота ни си отиват лица и ситуации, които ни пречат или не ни носят нищо хубаво, така да се каже прочистваме се от ненужното.

11) Ако някой донесе информация по време на еклипс, която не ни харесва да имаме предвид че трябва да я приемем и да се адаптираме към нея. Случилото се повреме на еклипс не може да се оспорва или променя, може само да се приема. Еклипсните случки не подлежат на преговори!

12) Не е препоръчително случващото се да се определя като добро или лошо тъй като обикновено има и други събития, които следват и се развиват в рамките на 6 месеца. Събитията, случващи се по време на еклипс са процеси, а не едноактни пиеси. Добре е да се изчаква и наблюдава пълното развитие на божествения замисъл.

И накрая еклисписите отварят големи, тежки порти, които никога не са били отваряни за нас преди, така че нека останем оптимисти.

Всички промени ще са за добро и резултат от наши намерения и вече формулирани желания.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!