Лична сила- определение и критерии

Личната сила е функция на хармонизираната и балансирана чакра на слънчевия сплит. Личната сила е активната творческата сила на Божествеността в мен в действие.

В този смисъл личната сила се отнася към контрола и употребата на волята- както за да се наложи личната воля на някой друг/манипулация/ или за да се подчиним на чуждата воля /модела на жертвата. Волята от своя страна е свързана с активност и приемане на ОТГОВОРНОСТ.

В колективния кармичен модел българския етнос имаме да разграждаме матрицата на небалансираната трета чакра, слънчевия сплит, и да изявим здравословния модел на силата, който е свързан съссебереализацията и творчеството ( създаването на реалността). Както е ясно  ние, българите, се разделяме основно на два вида- насилници- тези, които погазват всякакви правила и налагат своята воля на другите, и жертви/роби- които приемат подобно вмешателство или поради страх или поради привидна незаинтерисованост. Последното като израз на бунт, който обаче не е изказан и остава заключен в слъневия сплит и като такъв се явява самоблокировачна програма. Пример- реалността в България се определя от около 1 милион активно гласуващи на изборите, а 4 милиона редовно пасуващи и отказват да изявят вота си. В резултат всички ние живеем в реалността на тези 1 милиона, чията визия и проекция не отговаря на по-голямата част от интелигентните и здравомслещи хора.

Личната сила се ИЗМЕРВА с 6 показателя:

На ниво на физическото тяло – ЗДРАВЕ и ИЗОБИЛИЕ

На ниво на емоционално тяло – баланс на мъжки и женски енергии

На ниво на ментално тяло -баланс на чакрите

На ниво на духовното тяло– центрираност

На ниво на ДУШАТА- Отдаденост на Пътя и изпълнение на предназначението.

Повече за критериите можете да чуете в 6те части на радиокурса Лична сила. В пълния вариянт радиокурса се предоставя срещу дарение. Пишете на astrostefka@ourlanet.cc

Чрез личната си сила ние осъществяваме процеса на материализация на идеите- вкореняваме високочестотните божествени вибрации,  даваме им форма и приложение.

Идеите от Космоса преминават през лотоса на коронната чакра и на нивото на третото око се превръщат в образи, които на нивото на гърлената чакра  се обличат в думи, а в сърцето се зареждат с енергията на творчество и реализират на нивото на слънчевия сплит като воля за действие и поемане на отговорност – израз на осъзнатата лична сила. Тя донася материалните блага, които действат като заряд за втора чакра и чувство за сигурност като заряд за първа чакра. Така процесът на материализация и себереализация е завършен.

С това настъпва и така търсеното от всеки- осъзнато или не- удоволетворение, което наричаме щастие.

Подробно тези процеси разгеждаме в курса по Лична сила, а в кабинет „В Сърцето” –Пловдив се извършват тестване на Личната сила. разработихме и кристална есенция „Лична сила” като помощно средство за медитативна и индивидуална работа, както и радиокурс „Лична сила”- в 6 части. Виж по-долу част 2. Останалите са публикувани в бутон мултимедия. Пълния запис на курса се предоставя като учебен материал за участниците в курса Лична сила или срещу дарение.

 

..

 

Comments

One Response to “Лична сила- определение и критерии”
  1. Mariela says:

    Stefi straxotna si prodaljavai da pomagash i praskash svetlina obicham te Mariela!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!