Молитви на Дорийн Върчу за припомняне на житейската мисия

Към всички, които ме напътстват и закрилят. Мисля, че съм забравил/а житейската си мисия, затова ви моля да ми помогнете да си спомня причината, поради която избрах да дойда тук по това време. Желая да се освободя от всички страхове, които ми пречат да си спомня предназначението си в живота, включително страх от успех и провал. Зная, че съм добре подготвен/а да изпълня мисията си, затова ви моля да ми помагате постоянно, за да открия пътя, който кара сърцето ми да пее. Моля ви, помогнете ми да осъзная разликата между радостта и страха, за да се посветя на дейности, които са значими за мен, чрез които да служа на другите и които да ми носят радост. Благодаря ви много!

Архангел Михаил, Иисус, Сен Жермен, Вивамус… вие виждате следващата ми стъпка, която трябва да направя. Нужно ми е да чуя,видя или усетя ясно тази информация. Нужна ми е вяра, за да направя следващата стъпка. Нужни са ми увереност и вдъхновение за тази стъпка. Благодаря ви, че ми предоставихте тази информация, че ме мотивирахте и дадохте кураж.

Архангел Хамуел, Бриджит, Св. Франциски, Тот, Мой Висш Аз… обичани и Божествени мои спътници в житейския ми път, благодаря ви за ясните напътствия за моята мисия в живота. Благодарен/на съм ви, защото истински вярвам, че заслужавам щастие, успех и изобилие. С признателност разбирам, че съм достоен/йна да получа вашата помощ и подкрепа. Благодаря ти, Господи. Благодаря ви, Божествени. Благодаря на всички вас.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!