Упражнение от Атлантида за изпращане на топка от любов

Упражнение от Атлантида за изпращане на топка от любов

Това е едно много бързо и ефикасно упражнение за излекуване на отношения, проблемни ситуации, изчистване на блокировки и недоразумения, както и подпомагане на лечение . Може да се изпрати на човек, на сграда, ако има неблагоприятна енергия, на държави, райони, на планетата, на политиците и т.н.

Изпълнява се индивидуално или в група.

1.      Седнете и се отпуснете.

2.      Повикайте ангелите да ви закрилят и асистират.

3.      Помислете на кого и на какво искате да изпратите енергия. Уточнете с какви качества да бъде – любов, лечебна сила, разбирателство, пречистване и т.н.

4.      Протегнете ръце все едно че държите топка.

5.      Фокусирайте се върху качествата, които искате топката да съдържа. Почувствайте ги. Дишайте дълбоко.

6.      Представете си човека или мястото, на което искате да изпратите топката. Изпратете я.

7.      Представете си как този човек или място я получават. Може да бъде човек или място, което никога не сте посещавали.

8.      Преди да приключите докоснете всички чакри с изписване на  кръст върху тях или друг символ на защита и затваряне.

9.      Отворете очи, дишайте дълбоко, изпийте чаша горещо питие.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!