ГОДИНАТА И АЗ

Онлайн запис на живо на проведен семинар за настройка и синхронизация с енергиите на 2021. Съдържа теоретична и практична част. За да ползвате е необходимо да имате gmail.

Цена: 40 лв.

Пишете на astrostefka@ourplanet.cc

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!