Годината 2015 и АЗ

Семинар за синхронизация на личните вибрации с вибрациите на предстоящата 2015 за пълна и цялостна хармония с енергиите на момента ТУК и СЕГА

Въведение в темата

Годината 2015 идва като година, в която да изкристализират процесите от случилото се в годините на така наречения „осъзнат” преход- за мнозина от 2010, за други от 2012 и 2013 насам. През този период се извърши голяма промяна в мисленето на групи от хора, повечето от които изпратени с мисия на земята да водят, да вдъхновяват, да лекуват, да подкрепят. Процесите течаха и продължават да текат във всички слоеве на обществото, но в индивидуалното темпо на всеки един. И това беше най-характерното- движим се всички, но всеки по свой начин и в свое темпо. Това създаде на видимия план усещането за разделеност, за принадлежност към една категория и отдалеченост от друга- но тази разделност е само по форма, не по съдържание! Говорим за едни и същи неща, но ги наричаме с различни имена, въвеждат се практики и методики, които отразяват творческата интерпретация на една и съща енергия- енергията на майката –баща-Бог- Източник. През тези години работихме предимно върху и за себе си и в контекста на своето развитие търсихме решение на общите проблеми-в семейството, средата, или обществото. Тези процеси на индивидуализация бяха нужни и неизбежни- преди да осъзнае АЗ-а си и заздрави личните си граници индивидът не може успешно да си взаимодейства.  Изграждахме и осъзнавахме АЗА, а 2014 ни преподаде и уроците на партньорствата и успешните отношения, като ядро на взаимодействията в по-голямата група. Ведно с осъзнаването на житейската мисия и признание, за изпълнението на които всеки един е получил задача в процеса на прераждане. Така преминахме през етапа АЗ и през етапа ТИ И АЗ, за да достигнем до предстоящия етап на НИЕ.

АЗ- Ти и Аз- НИЕ

Годината 2015 ни подготви за следващия урок от нашето развитие- осъзнаването и преживяването на ЕДИНСТВОТО. Тези повици вече се долавят в пространството. Вече няма да е достатъчно да успява всеки един, ще става все по-важно да намери средата си, да се определи, да поеме ангажименти и отговорности за развитие на общото благо. Все по-наложащо ще се окаже да се припознаем и свържем, подкрепим явно или мълчаливо в изграждането на общата ни визия за един по-добър свят. В конкретен случай ще бъдем свидетели на множество обединяващи процеси на всички етажи на обществото, сплотяване, разтваряне на някои измислени граници в пряк и преносен смисъл. Като резултат- повече свобода и повече енергия и благополучие за всички.

За снимка на семинара и в подкрепа на визията на ЕДИНЕНИЕТО на България -уникалния кадър на Вл. Джувинов от Родопите.

За снимка на семинара и в подкрепа на визията на ЕДИНЕНИЕТО на България -уникалния кадър на Вл. Джувинов от Родопите.

 

Вторият урок на 2015 е излекуването на сърдечната чакра, нейното по-успешно и трайно отваряне и преживяването на безусловната любов- любовта без осъждане, без критикуване с пълното приемане на различията и индивидуалните качества. Ще се научим все по-усешно на състрадание, взаимопомощ и толерантност, а Вселената знае как да направи това- нейните инструменти за въздействие за неоспорими.

Ние се учим благодарение на този Висш разум и колкото сме по-осъзнати в прилагането на научените практити и умения, толкова по-успешно ще изпълняваме мисиите си.

ЦЕЛИ

Вибрационна настройка на личните си енергийни полета към полетата на приближаващата 2015.

С енергията на Шамбала и 12те цветни лъча, центрирани в пространството на сърцата си, с духовни помощници от Светлинното братство, ръководещи напредъка на човечеството, работим с подкрепата на минералното царство на земята- кристалите и творчески.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!