Двудневен курс “777”

Дата: 25 и 26 юли 2020, събота и неделя. Събота от 12 до 17 ч., неделя от 10 до 15 ч. с включена обедна почивка

МЯСТО: Пловдив, кабинет “В Сърцето”, ул. “Братаница” 14, партер

Същност: Двудневен вариант на онлайн курса “777”  с медитативни практики по 7 те енергийни центъра- 7 те чакри. В същината си курсът е обучение по материализация или обучение по осъзнатост. Изучаваме двата потока на движение- към освобождение/отдолу нагоре: и към проявление /от горе надолу/, т.е. към индивидуалността /надолу/ и към свободата /нагоре/. Нов поглед и същевременно систематизиране на познанието по 7те центъра, които са свещенните центрова на АЗА. Отделяме време на всеки един център и проблематиката, свързана с него. Към това е включена и лечебна медитативна практика. Курсът е полезен и обогатяващ, независимо от нивото, на което се намира всеки един от нас, лечението е многоизмерно.

Група: малка

Такса участие: 230 лв., с авансово пащане от 30 лв. до три дни от началото на курса. Остатъкът на място.

Заявки за участие: astrostefka@ourplanet.cc или 0888 238 446

Допълнително: Участниците в курса получават 50% отстъпка от онлайн курс “777” –или допълнително 52.50 ч. за 7те онлайн занятия, ако желаят да работят и самостоятелно.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!