Сърцето и Измеренията – ЖИВОТ в Петоизмерната Реалност

Лекция и семинарпо заявка на е-mail: astrostefka
Когато Сърцето говори, как Егото притихва …

Сърцето и Измеренията – ЖИВОТ в Петоизмерната Реалност

Семинар-обучение в качествата на отвореното сърце и работата с измеренията. Енергизиране на възможност. Отваряне каналите за връзка с полето на житейската мисия. Активиране кодовете на житейската мисия.

Ученик попитал Учителя си:

„Учителю, отворено ли е сърцето ми?”

Учителят отговорил:

„Ако ти беше отворено сърцето, главата ти щеше да е празна.”

„Защо  празна?”

„Защото ръцете ти щяха да са заети.”

„Заети с какво?”

„Заети с работа да помагаш на немощните вместо да умуваш.”

Sreshta

Картината “Среща” *

Този семинар е в името на това, за което сме се родили на сега тази земя – да заземяваме високите вибрациионни енергии, на които сме специфичен и уникален канал. Да даряваме Любов и Светлина на Земята като съ-творяваме реалност, каквато ние в хилядите си прераждания до сега сме из-мечтали. Ораничения в творчеството няма. Има само само-ограничения, само-блокировки, само-спирачки. На този семинар се фокусираме в основните параметри на нашите инструменти за творчество, а именно ОТВОРЕНОТО СЪРЦЕ (като опознаем неговите качества и характеристики) и структурата за организация на живота според Божествения ред, наречена ИЗМЕРЕНИЯ. Работим с инвокация на енергията от планетарния  логос, арахангелската йерархия, възвисените учители и личните ни духовни водачи. Работим с Махатма енергията и 12те лъча като в медитации и упражненя канализираме и заземяваме тази красива и високочестотна вибрация. Работим за себе си и за майката Земя индивидуално и с групов фокус.
През месец февруари текат енергиите на групирането, на намирането на съмишленици и поставяне началото на плодотворна работа в полза на общото благо и ние сме в Потока.

Ако сте инициирани в някои от енергийните практики- като Шамбала, Рейки и др. и/или имате вътрешна потребност да работите в група от съмишленици с високочестотните енергии на Безусловната Любов и Състраданието този ден е за Вас.

*Картината “Среща” на бургаския художник АНДРЕЙ ЯНЕВ  www.anadreyyanev.com e закрилник на събитието. Тя е част от проекта ангелски карти приложение за мобилен телефон Blessing Angels app

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!