Живот в синхрон с плана на моята душа

Семинар по заявка на e-mail: astrostefka@ourplanet.cc

Поставяме началото на нов етап от работата ни със Светлината – СВЪРЗВАНЕ С ПЛАНА НА ДУШАТА. Слагаме акцент върху разчистването на пространството на сърцето за да се явят новите възможности, новата работа, новите отношения, новите идеи. Задаваме подходящите въпроси, записваме подходящите молитви и утвърждавания. Работим с енергията на ВЕЛИКАТА МАЙКА – и с нежното деликатно нейно въплъщение Куан Ин, което насища пространството с любов. Като резултат от събитието си тръгваме с повишено вибрационно поле, радост и вдъхновение.

Семинарът включва теоретична част с изясняване на основните понятия- план на душата, житейска мисия, Път, договор и т.н. Практическа работа с творческата енергия, медитативна работа и индивидуална консултация относно таланти, качества и посоки на развитие.

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!