Кристална вечер-Лечение с кристали

Дата: 7 април, неделя, 2019 от 15.30 до 18 ч.

Провежда се в кабинет “В Сърцето” Пловдив и включва лечебна практика с кристали и кристална енергия- споделяне на опит и групова кристална терапия. Подходяща както за хора с опит или без опит. Моля, носете си личните кристали ако имате такива, ако нямате- ползваме от наличните в кабинета.

Кристалите са носители на вибрация и информация, работейки с тях подпомагаме своето израстване. Кристалите провеждат безусловната любов на майката земя. Те са ценен помощник и много приятни за взаимодействие.

Условия за участие: Минимум 3ма в група, максимум 10.

Такса участие: 17 лв. платими на ръка

Необходимо е предварително да се обадите и проверите за свободно място. Пишете на astrostefka@ourplanet.cc или 0888 238 446

Океанит клъстър

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!