КУРС: Учителско ниво за преминали през основно ниво Шамбала

Курс за надграждане на основно ниво, и за подготовка, обучение и сертифициране на Учители в школата Нова Парадигма за Мултиизмерна Трансформация на Хари Баба, известна като “Шамбала”.

Дати: три дневен курс, няма планирана дата, ако проявявате интерес – пишете или се обадете. astrostefka@ourplanet.cc или 0888 238 446

Място: Пловдив, кабинет “В Сърцето”, ул. “Братаница”14, партер

Подходящ за всички, преминали през основно и/или 13Д инициации за надграждане и личностно израстване. След преминаването на това обучение можете сами да провеждате курсове и вашите ученици ще получават сертификати за основно ниво “Лечител”

Съдържа три дни обучение с теория и практика. Ведно с практични занятия и указания как да провеждате своите курсове. Ако не сте преминавали през курсовете на кабинета основно ниво “Шамбала” и “13Д” ще трябва да удостоверите със своя сертификат, придобит в друг център. Преминалите обучение през кабинета няма нужда да удостоверяват.

Уникалното на този курс е възможността да застанете от другата страна – да опитате сами да водите медитации, да общувате с висшите си нива и осмислите по нов начин целия си път!

Изискванията към участниците са да дойдат подготвени с редовни /поне последните 7 дни преди курса/ медитативни практики, както и с изяснени въпроси, ако са им хрумнали такива. За припомняме виж линк към курсове основно ниво и 13Д

Такса участие:

Заявки за участие: на мейл astrostefka@ourplanet.cc или 0888 238 446. Свържете се със Стефи Недевска, през мейл или телефон, за още насоки и допълнителна информация.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!