Личната сила и нуждата от хармонизиране на мъжката енергия

Въпросът за личната сила е свързан с осъзнаването на себе си. Кой съм АЗ? За какво съм ТУК?

Cvetnite luchi na svetlinata

Картина за медитация и свързване с личната сила, автор Дарина-ДАЯ ww.artdarina.com

В какво съм уникален? Тези търсения ни отвеждат навътре в себе си в търсене на онази съвкупност от енергия и потенция, която е заложена в ядрото на нашата същност. Ние всички сме наясно, че знаем и можем повече отколкото си позволяваме да мислим, че можем. По-силни сме, отколкото подозираме. И в мигове на изпитания сякаш се опознаваме и чрез проявеното майсторство, с което преодоляваме трудностите израстваме в собствените си очи. Когато се притичваме на помощ на друг създавайки си неудобство или пренебрегвайки себе си осъзнаваме собственото си богатство и щедрост.

Къде тогава се „крие” тази наша СИЛА? И как да си я вземем обратно?

Като функция на третата чакра, слънчевия сплит, силата е свързана с волята. С онази енергия, която отразява личния ни избор на свободни същества. Сила-Воля-Избор-Свобода е единна компонента, отразяващо заложената от Вселената абсолютна неограниченост на творчеството, което една душа може да осъществи. С други думи Вселената залага за възможни всички сценарии в една ситуация, а индивидът- участник чрез творчество осъществява избрания от него вариант. Творчеството е енергия на мъжкото начало, енергия на постигане, реализация,активност, енергията на АЗА. Абсолютната неограничена потенция на Вселената е женското начало, което просто Е. Когато мъжките и женски енергии са в хармония, нещата се движат плавно и динамично и НИЕ СМЕ. А когато не са? Тогава СИЛАТА  ни се блокира.

В най-честия сценарий, който е на земята от последните няколко хиляди години,мъжката енергия подтиска женската или доминира над нея и женската енергия се превръща в „жертва”.

Женската енергия казахме е нергията на потенцията, на безкрайните възможности. Когато тя е блокирана, усещането е за неувереност в себе си, с други думи ЛИЧНАТА СИЛА е дестабилизирана. В света, в който живяхме има много примери за хора, в които енергията на контрола е ескалирала до степен на агресия и тероризъм, както има и други хора, които остават подтиснати, унили и депресирани в неразбирането на собственото си положение.

Асоциацията на СИЛАТА с КОНТРОЛА е довела до друга доза конфузност. Да бъдеш себе си, да осъществяваш потенциала си не означава да доминираш над другите! И ето отново стигаме до неразбирането на същността на мъжката енергия като енергия на осъществяването, а не енергия на контрол! Мъжката енергия обаче не постига нищо, ако не се съчетае с потенцията, която носи меката, гъвкава и мощна женственост.

И така, скъпи жени, носителки на безгранината потенциалност, и скъпи мъже, носители на искрата и божествения пламък, в хармонията на ЕДИНСТВОТО се е скрила ЛИЧНАТА СИЛА.

Повече по темата можете да прочетете в мартенския астро-бюлетин astro.ourplanet.cc,  както и в сп. „Усури” бр.март 2013

За медитация и свързване с личната сила ползвайте картината на Дарина-ДАЯ „Цветните лъчи на светлината 2” www.artdarina.com , публикувана по-горе.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!