Любовта-условната и безусловната

Посвещаваме един ден от своя живот и работа на нея, на Любовта, която осмисля деня ни. Която преобразява неознавамо, която променя с магическа пръчка всичко, до което се докосне, която превръща злото в добро, тъгата в радост, болката в успокоение. Където има Любов винаги има надежда, че нещо по-добро се задава. Като движеща сила на живота Любовта е като самото творение -загадъчна и същевременно толкова желана!

Посвещаваме един ден от живота си за да се вслушаме в нейните послания, за да преосмислим и пренаредим представите си за това какво е да обичаш без условия, да си милосърден, състрадателен, да приемаш, да си гъвкав, да си мъдър. Какво е това отворено сърце. Какво е да обичаш всички частички на Цялото! Любовта като партньор на сърцето и като негова изразна сила!

Безусловната любов не поставя условия, и няма претенции и нито очаквания

Безусловната любов не поставя условия, и няма претенции и нито очаквания

Семинарът предвижда теоритична и практично-медитативна част в енергиите на безусловната любов. Работим с енергиите на момента ТУК И СЕГА- на специалната дата 15ти, като израз на 6 като число на Венера, работим и с енергията на мястото.

Виж още Шамбала инициация в енргиите на безусловната любов основно ниво.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!