Медитация с Богинята Майка – Нике от Самотраки

Богинята Майка -Нике от Самотраки, известна още като богиня на победата, е еманация на енергията на Великата Майка, Женското начало, матрицата на живота на земята. Исторически наричана с много имена и припознавана като покровителка на народите: Изида, Кибела, Деметра, Богородица и т.н. носеща женския аспект на енергията, която възражда силата си в днешни времена.

Правим медитацията в дните непосредствено след завръщането на Стефи Недевска от остров Самотраки, където бе представена книгата й “Дърветата на Самотраки”.

Статуята известна като Нике от Самотраки е изображение на Великата Майка- женското начало

Статуята известна като Нике от Самотраки е изображение на Великата Майка- женското начало

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!