Общение със Светлината в Пространството на Сърцето

kartina

Снимка и вдъхновение-картина на Андрей Янев „Килията Достойно Ест” в Света Гора Атон www.andreyyanev.com

Общение със светлината в галерии, ателиета, музеи на изкуството и общуване с изкуството в сърдечното пространство. За деца и възрастни.

За зявки пишете на astrostefka@ourplanet.cc

В българския език има дума, която точно и ясно обяснява що е то „медитация”. Тя се нарича „общение” – об-като обединение в „о”-кръг,” ще”-като бъдеще, също движение и „ние”-като връзката с другия- следователно движение в кръг към цялото, към единното. Решихме да я използваме за редовните си срещи всеки месец със списание „Усури” . Идеята е на Андрей Янев и присъстващите на декемврийските семинари я харесахме до степен такава, че я правим наша реалност. Всички съпричастни са поканени да я споделят!

Но да тръгнем отзад напред. Какво сме „ние” и как се отнасяме един към друг?

Има един разказ-притча, който разказва за западащ манастир. Останали са само няколко застарели монаси и няма ново попълнение. Събрали се братята да умуват що да правят и решили да попитат местния равин от съседното село, който бил уважаван като мъдър човек. Отишъл игуменът при него, но равинът го посрещнал, изслушал и  не могъл да предложи решение. Вместо това решили да се почерпят, поговорили и на изпроводяк равинът казал „Не знам как можеш да спасиш ордена, но знам, че един от вас е Месията”. Прибрал се игуменът в манастира, жадно го чакали братята с надежда да има спасение, но уви. Игуменът разказал за срещата си с равина и накрая добавил смутено, че равинът смятал, че един от тях е месията. Замислили се братята монаси, какво ще да значи това. И най-вече кой ще е този Месия? Да не би да е брат Джон- е да, обаче той редовно заспивал повреме на молитви. Тогава може да е брат Родригес- но нали той обича да си попийва червено винце, не може да е той! Може би е игуменът- е, ако беше той, нямаше да се стигне до тук, нали? Оооо, ами да не би да съм „Аз”?! И тъй като било сложно да се разгадае загадката братята-монаси започнали да се отнасят много внимателно един към друг и към себе си, да не би случайно другият или той самият да се окаже Месията.
Разнесли се слухове извън стените на манастира, че братята се държат тайнствено и са много внимателни един към друг. Започнали да прииждат хора да видят какво е това чудо. Манастирът се обградил с мистична аура, която станала привлекателна за местното население и то започнало да идва на пикник на манастирските поляни. Един ден на вратата на манастира се почукало. Бил млад човек, който дошъл да се учи и служи при тях.

Този разказ много хубаво илюстрира смисъла на ОБЩЕНИЕТО. Когато се основава на взаимно уважение и с пълно приемане на другия се създава връзка, нишка, канал, по който да потече Безусловната Любов.  Любовта, основана на приемането на различията, на толерантността и уважението към опитностите на другия и уникалния му начин на себе-изразяване. Чрез Безусловната Любов преживяваме партньорството с другия, а в едно с това и Единството.

Безусловната Любов е енергията на възвисените учители на Земята- Буда, Майтрея, Христос. И онази енергия, която е приета навсякъде и от всяко живо същество. Посредством нея може да се поникне във Вселенския Ум и улови идея за всеобщо добро. С тази енергия се твори една нова реалност на умиротворение и отклик към болките на другите.

Няма по-добра основа от това да поставим Безусловна Любов, Мъдрост и Състрадание за основа на живота си!

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!