Семинар: “Корона-седма чакра-препрограмиране”

ДАТА: 8 март, неделя, 2020 Към 29 януари 14 свободни места.

МЯСТО: София, ул. “Три уши” 103, партер, Академия за творчество “ДАЯ”

ВРЕМЕТРАЕНЕ: от 10 до 15 ч.  с включена обедна почивка.

ИЗИСКВАНИЯ:  Препоръчително е в дните преди семинара да медитирайте редовно или да се пречистите, хранително пречистване е плюс.

СЪЩИНА НА КУРСА:

Коронната чакра е свързана с осъзнатостта. В нейната “територия” са системите ни на вярване, убеждения или как и какво точно мислим, как и какво програмираме, което всъщност и реализираме. Този енергиен център е порталът, който ни свързва с АЗ съм Присъствието, духа и душата, който дава идентичността ни, в който е нашата интелигентност. Това с други думи е операционната система на човешкато ни същност. Живеем в свят, който се пресъстворява въз основа на динамиката на взаимодействие на отделните операционни системи и заложените програми в тях. Основната задача на короната е да открие и изведе смисъла и да организира опитността. По време на курса адресираме именно тези програми, заложени като опитности и преиграващи една и съща за нас реалност независимо от стремежите ни. Освен осмислянето на тези програми ще направим и препрограмиране за извеждане до нови нива на съзнание, себеопределяне, себеидентифициране.

Курсът е динамичен, включва медитативна част, практическа част и теоретична част. Ориентацията обаче е практическа- за постигане на нови инструменти за работа и израстване в осъзнатостта. „

Опит с предварителни практики не е необходим. Отворен е и за абсолютни начинаещи.

Работим в група с ограничен брой хора. Ако проявявате интерес, запишете се на време.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: На e-mail: astrostefka@ourplanet.cc или телефон 0888 238 446

ТАКСА УЧАСТИЕ: 100 лв. Отстъпка 10% за предварително записване и плащане в срок до 28 февруари включително.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!