Шамбала практика-лечение и самолечение

Малка група сформира се по заявка на желаещите.  За участие и заявяване на желание: astrostefka@ourplanet.cc

Шамбала школата по езотерични науки се нарича още Нова парадигма за мултиизмерно лечение

Шамбала школата по езотерични науки се нарича още Нова парадигма за мултиизмерно лечение

Серия от практики за всички, които са придобили познания и умения за работа с енергии. По време на практиката ще надграждаме и обновяваме информацията и уменията, придобити при инициациите в Шамбала- основно ниво или 13 Д. Ще работим практически с енергиите на Шамбала- безусловната любов от Източника и с 12те космически лъча. Всяко занятие трае 4 часа с кратки почивки, като включва 2 или 3 модула от посочените по-долу и има основна тема, около която се фокусираме. Темите ще се подбират според желанието на участниците.

Модули 1: Лечебен сеанс на хора и ситуации

Модул 2: Енергийна чистота и защита

Модул 3: Медитация

Модул 4: Надграждане на енергията и задълбочаване на познанието

Модул 5:  Звездни братя

Модул 6: Здравословно хранене и добавки

Модул 7: Кристали и кристалотерапия

Модул 8: Творчество и съ-творчество

Модул 9: Споделяне и грижа за всеобщото благо

Условия за участие: Инициация в енергиите на Шамбала или Рейки или друг вид енергопрактики.

Заявка за участие на astrostefka@ourplanet.cc

Място на провеждане: Пловдив, кабинет “В Сърцето”

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!