Новолуние в Рак

С енергията на Рака човек се учи да разпознава и цени своите чувства. Учим се да свобождаваме контрола, да се съсредоточаваме върху процеса, не върху резултата, учим се да увеличаваме чувството си за сигурност, да преживяваме интимност. Read more