Представяне на книга и среща със Стефи на 7 юни, гр.София

 Представяне на книгата „П Р И К А З К А  З А  С Ъ Р Ц Е Т О”, София, 7 юни 2012, Библиотека  „Вселена”. Read more