Обликът на индивидуалния път на развитие

July 2, 2022 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин с прогноза за юли 2022

Юли оформя облика на индивидуалния път на развитие и води на кръстопът,  до който достигаме през “храсталака” на емоционалността. На този крастопът има знак, който напомня за това дали бягството е от или бягство към.

Бягството от или бягство към?

Бягство от желанието да се скрием или бягство от желанието да се променим? Пластовете са разместени, промените са случени, остава преживяването на процеса да се уталожи и осмисли, промените да “втасат”, и да се активира съзидателната сила в нас. Енергията на месеца се движи на тласъци и разкрива в своя импулс стари картини на какво е било, и нови картини на какво е сега. Както илюстрират двете снимки на тази страница- как излегжда Агората на древния град сега /първа снимка/ и как всъщност е изглеждала тогава /втора снимка/.

Агора сега

Дълбоко и личностно се променяме. Осъществява се акордиране с ритъма на собствения ни живот.

Осъществява се акордиране с ритъма на собствения ни живот.

Специфичното и предизвикателното за месеца е, че не предоставя маркери за ориентация, а създава ритъм. Липсват ясните знаци, но има ритмично движение, към което да се приспособим. В този процес емоциите придобиват нов заряд, който се определя от характера на емоционалния подтик. Какво провокира проявата на емоцията?

Какво провокира проявата на емоцията?

Това е въпросът, през който може да премине осъзнатостта, намирането на същината на подтика, на бутона, който е натиснат. Емоциите изригват от дълбоката сянка, те са неконтролируеми, дълго подтискани и нямат пряка връзка с фактрорът, който е предизвикал проявата им.

Уроците на юли са уроци на емоционалността, на горивото, което движи човешката същност на земята. Задачата е преминавайки през овладяността им да се акордира с висшите си нива и да напипа “своята стъпка” в синхрон с космичния ритъм. Акордиране с ритъма на живота ни е дарът на юли.

Акордиране с ритъма на живота ни е дарът на юли 2022

Ретроградността на месеца е нетипична и повлияна от импулсивността, позволява да се движим на пред, но се движим индивидуално. Израстването е лично и специфично.

Агора преди

Ако подходим с максимална откровеност можем да открием скритите рани и излекуваме с лекота. Можем и да ги подтиснем, подтиснатите емоции имат тенденцията да се проявяват неочаквано, изненадващо и без връзка с реалната ситуация, в която са се проявили.

На 14 юли,четврътък, от 18.30 в София ще поработим с конкретна задача по тези възможности във вечерния ни семинар. Можете да се присъедините дори и да не сте участвали в първата част. Отделно от това първата част е налична като запис за самостоятелна работа.

През август и септември промените се усилват, посоката на движение става трайно необратима. Юли е месец да направим своята малка победа над егоцентричността и формите на проявление чрез неосъзнатостта и емоционалния план.

Астрологични бележки

Месецът е креативен и без значителни възпиращи фактори и взаимодействия. Пълнолунието в Козирог е на 12 юли.  На 17 юни Венера влиза в Рак, а на 19 юли Меркурий в Лъв. Ретроградни от предходните месеци са Сатурн, Плутон, Нептун, Северен лунен възел. На 28 юли и до 23 ноември Юпитер излиза в ретроградност в Овен и задвижва посока към ревизия на експанзията и новото разгръщанес фина настройка. Новолунието в Лъв е на 28 юли в 20.54 бг. време. През месеца има много енергия за романтични взаимоотношение и възможности за партньорство на ново ниво.

Чуйте аудиопрогнозата с още подробности за месеца

Обобщение

Силен месец с възможности за повече овладяност, плавен преход и синхронизиране. Взимаме решенията в действия и преживяваме реалността по нов начин. Овладяваме преживяванията и се учим да можем правилно да редуваме периодите в живота си, да усвоим ритъма на своя живот, и този ритъм да стане част от нашата природа.

Виж също календар на месеца

Благодарим ви за даренията и подкрепата, които поддържат сайта и дейността на астробюлетините!

Средата, която влияе

June 1, 2022 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин с прогноза за юни 2022

Юни е за учене на уроци, които се проявяват в търсене на емоционална стабилност. Можем да учим и по трудния, и по лесния път в зависимост от това как сме преминали през коридора на затъмненията от края на април. На кои места се препънахме, кои “бутони” натисна предходният месец и неговата динамика, огледана през ретроградността на Меркурий. Меркурий се завръща в началото на юни и заедно с това създава условия да “счупим” черупката на ограниченията. Някаква промяна се е осъществила, вероятно незабелязана и през месеците юни-юли търси своята изява във физическия свят.

Въпрос: Какво се промени?

Юни е месец, за да управляваме ефективно енергията във фокуса на трите теми, които извежда. Първата тема е темата, отнасяща се към разместването на пластовете, чрез които се освобождава старата матрица, и извежда и оформя новата. Тази тема се отнася до лидерството и новата парадигма на управление, но тя не само за света на политиката, макар да е силно и видимо проявена там.

Лидерството е свързано с вътрешния авторитет, с гласа, с който изявяваме и чрез който утвърждаваме присъствието си на земята. Тази тема е толкова дълбока и същностна за всеки един от нас, че генеално създава предпоставки в общия стремеж за промяна да оглеждаме личния. Гласът, с който говорим “своята правда” и който е откритие предимно за нас самите, после за другите.

Лидерството е пряко свързано и с емоционалния свят и това е втората тема. До колко сме балансирани, овладяни и до колко позволяваме да ни ръководят импулси.  Богатствот на емоционалния свят създава една вечно движеща се амалгама от непознаваеми чувства, в и чрез които живеем, и които се повлияват от средата, в която сме. Средата до голяма степен формира усещанията, които влияят на чувствата, а чувствата на мислите. На някакво ниво започваме да осъзнаваме, че живеем “като емоционални тела”, които се движат, нещо говорят, нещо правят и че цялата ни опитност на земята се е прецедила през емоционалния свят. А той е хлъзгав, плъзгав и нестабилен. Зависи до голяма степен от околността и се подчинява на миналото. Минали опитности и чужди представи формират илюзията, която се възприема за своя! До колко и как успяваме да провидим и да се освободим, да се завърнем към себе си? Зависи и волята на всеки един от нас.

И тук е разковничето на новото ниво на осъзнатост- до колко ще го разберем, доколко ще отскочим от този план и ще се устремим повече или по-малко към третата тема- синхрон с душевните нива. Акордирането с душата е стъпка напред, стъпка, от която не бихме се върнали в триизмерността.

Трите теми на юни:

лидерство и вътрешен авторитет

емоционален баланс

акордиране с душата

 

През юни имаме шанс да счупим някаква черупка, да случим някаква промяна.  Чрез действията и изборите, които правим. Или не правим.

Астрлогични бележки за месеца

Меркурий е ретрограден до 3 юни, а ретроградността започна от 10 май. От 4 юни Сатурн излиза  в ретроградност. А на 28 юни Нептун излиза в ретроградност. През целия месец ретроградни са също Плутон и Северният лунен възел. Пълнолунието е на 14 юни  в Стрелец 14.51 бг време, а на 29  юни  е новолунието в Рак. Юпитер от 11 май се настани в знака на Овен и дава шанс да успеем конструктивно и творчески да канализираме енергията, обилно лятна и хаотична.

За кратка справка календар на месеца. Очаквайте в началото на юли присъствено занятие в София на Семинар “Уплътняване. Връзка с реалността“. Първата част е налична като запис за ползване. Планираме през октомри и курс “13Д”.

Още детайли чуйте в аудиоастробюлетина и благодарим за даренията и подкрепата ви! Успешен месец!

 

 

Начинът, по който правим нещата

May 4, 2022 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин май 2022

През май сме винаги нащрек. В огромния поток от възможности бързо да се ориентираме и бързо да действаме. Намираме се в сандвича на две затъмнения и две новолуния. Посланието е силно и ясно: ново начало чрез действия и осъществяване в материалния план.

Май е ново начало чрез действия и осъществявания в материалния план

Възможностите не идват просто ей така, а са резултат от действия, които сме извършили в миналото. В този смисъл са натрупан собствен “капитал”, чийто моментум е дошъл. Напаснали са се лините, полетата, реалностите и дават шанс за проявление.

Ирисите и сълзата. Икебана.

През май не можем да си плаваме по течението. От една страна има мощен тласък да реализираме, от друга – спънки по пътя вследствие на стари преживявания и “рани”, които можем да отработим и трайно загърбим. И подем, и лечение, и прогрес. Три в едно.

Затъмненията, слънчево в края на април, и лунно в средата на май са мощен лечебен фокус на натрупана енергия от миналото, която не е била отработена.

Затъмненията са мощен лечебен фокус на натрупана енергия от миналото, която не е била отработена

В тунела на затъмненията преминаваме в “новата земя”. Новата земя е чистото поле, необременено от миналото, където сме посели семената чрез мечтите си. В динамиката на развитията нямаме контрол върху това, което ще излезе на повърхността и каквото излезе е добре да припознаем като автентична част от нашия аз.

Новата земя е чистото поле, необременено от миналото, където са посети семената чрез мечтите

Окончателно се разместват пластовете, събираме частичките на аза, и всеки търси да определи накъде да върви в индивидуалния си път. През май преминаваме от колективен в индивидуален фокус, с който започва по-емоционалната част на годината. Предизвикателството е да се откачим от полето на привързаностите, да освободим илюзите. Когато рухнат заблудите, проглеждаме и това е самата промяна.

Чуйте още подробности в аудиоастробюлетина тук.

Астрологични аспекти

Месецът започва с новолуние с частичен слънчев еклипс в Телец- 23.28 ч. в последните дни на април. Скоро след това Венера влиза в Овен на 2 май. На 10 май Меркурий излиза в ретроградност до 3 юни като първоначално е в Близнаци, а от 22 в Телец.  Голям тласък на енергия носи преместването на 10 май на Юпитер в Овен и до октомври подкрепя личната инициативност и борбеност в делата. През този период ще предвкусим какво предстои през 2023, когато Юпитер по-трайно ще се позиционира в знака на Овена. На16 май е пълното лунно затъмнение в Скорпион- луната е срещу слънцето, земята в средата- всичко избутано, заметено, подтиснато избива, настъпва сутринта около 7.14 ч бг време. На 24 май Марс влиза в Овен, , малко по-късно Венера влиза в Телец и се оформят серия от романтични възможности. На 30 май е новолунието в Близнаци около14.30 ч бг време. На 3 юни Меркурий се завръща от ретроградност.

В календар на месеца са отбелязани събитията за кратка справка. Провеждаме онлайн курс – втора част -“Уплътняване и връзка с реалността”. Ако сте пропуснали първата- можете да я поръчате като онлайн запис. През октомври има планиран курс инициации в 13Д.

Благодарим от сърце за подкрепата и даренията през месеца, продължаваме напред! Успех с мъдрост и окриленост през май и много, много красота във всеки миг и ден, и час!

 

В полето на новото начало освободени от кармичност присъствай и мечтай

April 2, 2022 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин с прогноза за април 2022

От всички гледни точки погледнат април е ново начало. Друга енергия, други преживявания, други мизансцен. В този толкова енергиен, пролетен, зареден с чист потенциал месец, ние задаваме континиума, пространството, да се случват промените в следващите 6 месеца.

Ние диктуваме накъде и какво. Разбира се промените са поток, река, която не може да се спре, но в този месец, творческата ни енергия рисува. Въпросите, които вълнуват в синхронността са:

 • Коя е новата посока?
 • Къде е фокусът?
 • Как се реализира в материалния план.

Намиране на отговорите изисква безпределна честност във вътрешния свят, дисциплина да се направят първите стъпки, смелост- да се поеме риска на неизвестността, стабилност за опора вътре в собствения свят, а не отвън- в илюзията на проекцията.

 • честност
 • дисциплина
 • смелост
 • стабилност
 • перспектива навътре

През април имаме продължаващия от февруари и март коридор на енергийна свобода от кармични взаимодействия, които да блокират или възпрепятстват движението напред. Един чист потенциал, който разрешава противоречията в кратък срок. Около 12 април се активира точка от причино-следствен порядък, като последна от реда и отваря прозореца на новия, модерен, технологично-творчески Ренесанс. В него водещите теми ще гравитират около творчеството, визията, плана, структурата на организация.

Сандро Ботичели “Пролет”

 

 

 

 

 

 

 

 

„Април е истински, април е мощен, април е пролет. А никой по-добре от Сандро Ботичели не е предал на пролетта по-добра дреха от тази на La Primavera.

НАЛИЧНИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

 • 2 курса
 • 3 семинара
 • над 170 специализирани медитации/лечебни практики

като онлайн записи   и абонамент за медитации

Астрологични аспекти

Месецът започва и завършва с новолуние. Първото новолуние в Овен настъпва на 1 април в 9.24 ч., а второто е придружено от частично слънчево затъмнение в Телец на 30 април. С края на месеца започва сезонът на еклипсите/затъмненията, които отварят 6 месечния прозорец на промени. Промените могат да бъдат групирани в два потока като двете крила на прозорец.

Поток на новото начало и кармичен поток, на причинно-следствени развития.

НОВО НАЧАЛО                         КАРМА

път                                                сигурност/несигурност

творчество                                   предопределеност/безсилие

структура                                     контрол

визия                                             неяснота

план                                              материални затруднения

Точка на активиране на кармата задейства квадрат на Сатурн и Северен лунен възел на 11 април, а непосредствено след това съвпадът на Нептун с Юпитер е символичното начало на Новия Ренесанс. Нещо сме мечтали, нещо сме искали, посяли през 2009 и ако тогава е било далеч по-невъзможно, се завръща сега с повече увереност и възможност за реализация. Предстоят ни вълнуващи шест месеца на видими промени, създаващи условия за разгръщане на потенциал. Промени желани, мечтани, и категорични. Колкото по-подготвени сега, толкова по-уверени и стабилни напред. Виж още календар на събитията. Първата част на проведения през март семинар “Уплътняване и връзка с реалността” е достъпен като запис. Предстоят втора и трета част- очаквайте дати. На 1 и 2 май се провежда присъствено и курс основно ниво Шамбала- мултиизмерна трансформация.

Календар на месец април 2022  за бърза справка тук.

Чуй аудиоастробюлетин с повече подробности тук:

Прекрасен април желая!

Дарения за астробюлетините се приемат с голяма благодарност.

На проходилката

February 28, 2022 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин с прогноза за март 2022

Старата система се разпада. Правим първи крачки в новата епоха, чиято енергетика не подкрепя структури от миналото, закостенели модели и ограничения. Както и да изглежда, колкото и да продължи, промяната е неизбежна. Март е първият цял месец на нова, фина енергетика, която помита застоялото. В този месец няма конфигурации, които да определят съществени развития, посоката я чертаем

Сами чертаем посоката

самите ние. Накъде вървим, накъде ще изберем да вървим зависи от нивото на осъзнатост. Месецът е чисто, поле, отворена бяла книга, редовете в момента се пишат.

www.artdarina.com картина, Дарина Янева “Лица”

Това е идеалният месец да направим нещо за себе си, да затворим врати, да се откъснем от ненужното и да достъпим нивата на душата. Какво искаме дълбоко, дълбоко отвътре? Движим се с емоционалната си енергия, лекуваме се, ако е нужно, градим и творим. Така продължава и през април,от края на който започват задачите, поставени от Вселената. Този месец задачите си поставяме сами. Колко смели са мечтите ни? Колко сме успели да разчистим и подредим в предходните месеци? Какви решения за промяна сме/ще вземем?

Достъпваме нивата на Душата

През месеца осъзнаваме своите спирачки- къде сами сме ги сложили, на какъв план сме се самоспрели? Емоционален или ментален? Достатъчно ли се грижим за себе си? Достатъчно време за духовното си развитие отделяме или делим това време с…? Месец на въпросите и решенията. Първи крачки в новата посока.

 

Месец на въпросите и решенията

Астрологични аспекти

Началото е с новолуние на 2 март в 19.34 ч. бг време в Риби. На 5 март е съвпадът на Слънце с Юпитер- две слънца светят над нас и подкрепят, оптимизъм и мъдрост подкрепят. На 6 март е вторият съвпад на Венера и Марс във Водолей (първият на 16 февруари) усилват се възможностите да намерим партньор, да подобрим връзката си с партньора и всички останали. На същата дата е и Сирна неделя- великолепен ден за работа с предците. Семинарът “Коренна чакра – пречистването на родовата енергия и карма” ще се проведе присъствено в Пловдив, 6 март, неделя, местата са ограничени, обадете се предварително! Дългочакания курс инициация в основно ниво Шамбала ще се проведе на 1 и 2 май /неделя и понеделник, и двата почивни/. Запишете се навреме! Подробности тук

На 6 март е вторият съвпад на Венера и Марс във Водолей (първият на 16 февруари) усилват се възможностите да намерим партньор, да подобрим връзката си с партньора и всички останали. Пълнолунието е на 18 март в 09.17 ч. във Везни. За кратка справка- календар на месеца.

Аудиоастробюлетинът чуй тук и сега:

Целият месец е наситен с магията на новото и мъдрото- даваш-любиш-получаваш. Силна съзидателна активност и интуитивна енергия. При условие, че се държи точката на баланса.

Даваш-любиш-получаваш

Всеки конфликт се уравновесява както се уравновесява везна- в точката на баланса и неутралността.

Точката на баланса решава конфликтността

На всички пожелавам великолепие, на човечечеството мъдро да премине през прехода и намери пътя напред към новото и светлото! Тези астробюлетини се издържат с дарения, благодарим ви!

Дисонансът на реалностите

February 2, 2022 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин с прогноза за февруари 2022

Интересно задание задава февруари в посока на всички дисонанси и разминавания в гледните точки. Благословен месец без ретроградности, еклипси и други стресиращи аспекти, месецът е като лост, чрез който да се повдигнем (ако желаем) и да се установим на друго, по-високо ниво.

Февруари дава добър заряд, градивен месец да тръгнем по нов път и да срещаме нови възможности. Прозорецът от три месеца до 28 април е изключително ползотворен. Да се освободим от всичко онова, което отнема от силата ни, което ни отклонява от същественото и да направим осъзнатите крачки напред.

www.artdarina.com  автор Дарина Янева

Месецът започва с новолуние какво по-добро начало от това! Това е началото и на лунната година, на Китайската нова година на водния черен тигър. Дълбока, чувствена и смела 2022 е съвършено друга от позната ни реалност. Това при условия да гледаме напред безпристрастно, и да не пренасяме “стари рани” върху новото поле.

Месец на възможностите да осмислим и достигнем до прозрения. Месец, на пречиставния, корекции и проникновение в същината на случващото се. Крачим по стъпките на своето израстване. Ако последните години сме имали усещане за застой, през идните три месеца промяната е видима, неоспорима. С пълна сила важи правилото за откъсване от миналото и като мисли, и като емоционални драми. С пълна сила важи и стремежът да намираме вътрешна опора в замяна на хаоса, породен от разминаването на виртуалното с реалното.

Ключовите дати от астрологичния календар на февруари:

На 1 февруари е новолунието в 7.46 бг време във Водолей- с посока на развитие на идеи, проникновения, свързване в общности и групи. На същия ден започва Китайската нова година на черния воден тигър, който ще продължи до 21 януари 2023. Тя е наситена със сила, късмет, смелост и дълбочина на емоционалния свят. Години на тигъра бяха 2010, 1998 г. 1938 г. 4 февруари Меркурий се завръща от ретроградност от 14 януари

През февруари сме с Юпитер в Риби и до 10 май 22, която позиция започна от 28 декември. Този аспект носи хармония, съзидателност, възвишеност, романтика на преживяванията ни. Подем! Северният възел вече е в Телец от 19 януари до 17 юли 23 и този аспект засяга области, свързани с пари, икономика, банки, имоти, които са под натиск за промяна. Вещае също внезапни обрати в политиката.

Внезапни обрати в политическия пейзаж

Пълнолунието е на 16 февруари в 18.56 в знака на Лъва. Обичайно по това време на годината се провежда житния режим- гладуване за пречистване с лимец като подготовка за идващата пролет. Важна дата за отбелязване е 20 февруари, когато Плутон се завръща на мястото където е бил през 4 юли 1776 г в Близнаци. Приключва цяла една епоха и новата няма да прилича на нея.

Вълнуващи времена са на земята, предизвикателни, но и с много потенциал за всеки един от нас да осмисля, променя, съзидава.

В заключение- месецът е богат с липсата на аспекти, които да диктуват посоката. Бяло поле, на което пишем сами развитията. До 28 април няма ретроградности.

Темата на месеца е разминаването на реалностите- онова, което се случва и онова, което представлява виртуалната реалност.

Разминаване на реалностите- преживяната и виртуалната

Информационното поле не е структурирано, старата структура не съществува вече, новата не е изградена още. Това ни предстои да съградим в идните 20 години като хипотетично обобщение на периода. Повече по тази тема чуй обясненията в аудиозаписа тук.

Един от важните въпроси за личностното ни развитие е осъзнатостта къде точно протича живота ни, накъде се движи потокът на личната ни сила.

Къде живя, накъде тече енергията ми?

На 5 март е Сирна неделя, ден за прошка. Това е датата и за нашия традиционен родов семинар. Виж подробности тук.

С пожелания за изключително ползотворен, градивен, истински февруари такъв, какъвто искаме, мечтаем и можем да сътворим! Осъзнато творчество пожелавам!

виж също календар на месеца за кратка справка

С обич, Стефи

Благодаря за всяко дарение, подкрепа, любов!

Израстване с въображение

January 2, 2022 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин с прогноза за януари 2022

Честита нова година!

Януари започва с нова луна и задава мелодията на годината- да е нова, да е пременена, да е обновена. Към нея имаме да се синхронизираме, адаптираме, акордираме през цялата година, но накъде ще вървим решаваме сега. В пространството оформено между Козирог и Водолей и в ретроградността на Венера и Меркурий имаме възможностите да преосмислим партньорствата и да намерим практичните, работещи решения за промяна.

Промяната започва с идея, че нещо не е наред, че нещо буксува. Когато това се случва с ретроградна характеристика погледът ни е навътре, където се освобождаваме от властта на илюзиите. Преосмисляме идеята за партньорствата като тема на годината заедно с търсенето на сигурност като втора важна тема.

През януари Северният лунен възел се премества в Телец, където ще остане до юли 2023. През този период ще имаме възможността да търсим опорна точка вътре като преосмислим и предефинираме своите граници, своите възможности и качества, които притежаваме. Партньорства и сигурност. Задачата е да си партнираме на себе си в изграждането и намирането на нови, здрави основи. Това е и дарът на месеца.

www.artdarina.com

Януари е нужно да направим няколко крачки в осмисляне и промяна на разиранията ни в партньорската сфера. Като пространство, оформено от два полюса, сменящи зарядите си, тъй както се движи електрическата енергия. Единият полюс създава- другият проявява.

Къде стоим във всяка една от сферите, имаме ли партьорства, които ни удоволетворяват и ако не е така да направим някакви промени.

През януари израстваме чрез оптимизъм и въобръжение. Изграждаме структурата, върху която да реализираме. Въпреки ретроградността скоростта е много голяма. Онова, която може да ни заблуди е смесването на мисли и чувства. Януари предполага възможност да разграничим двете и правилно да се ориентираме. Къде са чувствата, и къде са мислите, които ги прикриват.

Годината е за духовно израстване, януари ни учи на това как да го постигаме. Да израстваме с въобръжение.

Повече чуй в аудиоастробюлетина тук:

Астрологични аспекти на месеца

Новолунието в Козирог настъпва в 20.35 ч бг време на 2 януари с луна, разположена много близо до земята, наричана суперлуна. Венера е ретроградна от 19 декември 2021 и до 29 януари 2022. Меркурий също излиза в ретроградност на 14 януари първо във Водолей, после в Козирог от 25 януари и се завръща на 4 февруари. Пълнолунието е в Рак на 17 януари към 13.50 ч. бг време, в този период се усилва напрежението в партньорските отношения, с тенденция да избликнат страхове от неосъзнатия свят. Уран се завръща от ретроградност в Телец на 18 януари, където беше от 19 август предходната година. Събитието на месеца е преместването на Северния лунен възел в Телец на 19 януари, където ще остане до 17 юли 2023. По китайския календар в старата година на вола сме до 31 януари, от 1 февруари идва годината на тигъра. Ретроградни планети през 2022 виж още в статията със това заглавие.

Започваме ранно записване за традиционния ни семинар “Коренна чакра- пречистване родовото дърво и карма”, който ще проведем на Сирна неделя, 6 март от 10 ч. в Пловдив в смесен присъствен-онлайн вариант.

Хубав месец и успешно планиране!

виж също календар на месец януари, където се отразяват събитията на кратко и се актуализира нови, възникнали в текущо в хода на месеца

Благодарим ви за даренията, тези астробюлетини се издържат от подкрепата ви!

Годината 2022- акордиране с мелодията на душата

Астробюлетин с годишна прогноза за 2022.

За настройка и синхронизация с годината 2022 е наличен онлайн семинар /запис/ за самостоятелна работа.

В идеалния вариант на развитие и разширение през 2022 живеем песента на душата. Достъпваме до онези вътрешни нива, които възвръщат смисъла, заложеното в първоначалния план, посоката, пътя, избран на вътрешните, съкровени нива.

www.artdarina.com

В идеалния вариант през 2022 се акордираме с мелодията на душата и задвижваме огромен творчески потенциал.

Надежда, оптимизъм и усещане за подем бележат нейните характеристики.  Годината 2022 е топла, емоционална, дълбока и разгръщаща се в дълбочина и мащаб, който се осъществява чрез творчество и в партньорство там, където е любовта.

През 2022 се акордираме с мелодията на душата и задвижваме огромен творчески потенциал

През 2022 преживяването на реалността е по-силно от представата за нея за разлика от предходните две години, когато мислите и представите оформяха реалността. Дълбока и скоростна година. Навлизаме и достъпваме чувствения свят, акордираме се с него и даваме път на творчески заряд. Ако 2021 беше по-скоро динамика, с която се плъзгахме по повърхността и разгръщахме хоризонтално, сега разширението се задвижва вертикално с навлизане в дълбочина. В пресечената точка между двете се случва акордирането. Натрупаният потенциал се пречиства, преструктурира, синхронизира за постигане на баланс.

През 2022 преживяването на реалността е по-силно от представата за нея

На преден план излиза идеята къде ни е опорната точка? Какви са нашите ценности, на които се опираме и които ни синхронизират, акордират с най-съкровеното и зареждат с енергия? Кое е нашето гориво? Отговорите пренареждат матрицата на ценностите. Онова, което дава-остава. Което отнема-отпада.

www.artdarina.com

Предходните години осмисляхме, общувахме с поглед навън доколко сме в синхрон със света около нас. Сега погледът е навътре и търси ориентация в личното, нашето си, чрез което участваме и допринасяме в градежа на реалността. Градим чрез партньорствата, осмислени по нов начин, от ново ниво.

Партньорството е тема на годината. С кого, какво градим като поддържащи пространството или с кого, какво градим докато другият поддържа пространството. Между двата полюса тече токът на промяната. При това на висока скорост с увеличен потенциал и подем.

Събитието на годината е фокусът на енергията в нова ос, ново поле, оформено в партньорството между Телец и Скорпион, докато продходните две години се разгръщаха в Близнаци-Стрелец.

В пространството на Телец-Скорпион:

 • дълбаем дълбоко в сянката
 • търсим красота и смисъл в скритото
 • променяме отношенията си със себе си и останалите

Крачка по крачка се себеоткриваме чрез ценностите и пренареждаме спрямо мелодията на душата. Навлизане в същината на нещата, проумяваме причини за случващото се и намираме решения. Разгръщаме менталното си тяло и постигаме баланс на емоционалните преживявания и прозрения.

2020- разграждане

2021- прегрупиране, преструктуриране

2022- подем, мотивация, щедрост

 

Година, пълно с изненадващи реализации на най-неочаквани или фантастични желания, дори и най-невероятните мечти могат да се реализират. Юпитер в Риби увеличава магнетизма и способността да привличаме възможностите

Годината започва с Венера ретроградна и завършва с Марс ретгрограден- подчертан фокус в отношенията, които имат нужда да влязат в тон.

Важно през годината е да не хвърчим в облаците, да бъдем разумни, здраво стъпили на двата си крака.

Прогнозата в аудиоастробюлетина чуй тук:

 

ИЗБРАНИ ДАТИ И АСПЕКТИ на 2022

ВЕНЕРА

 • 8 януари и 22 октомври- Венера и Слънце съвпад- Венерена звезда- подтиква ни да бъдем истинските себе си в отношенията.
 • 16 февруари и 5 март- Венера и Марс съвпад- романтика- обикновено един път в годината, сега два път- двоен шанс за романтика

ЮПИТЕР

 • От 28 декември 2021 -Юпитер в Риби- това е дом на Юпитер, плува в свои води, носи късмет, оптимизъм, радост, творчество. Мистика. Космична магия. Творческа магия.
 • 12 април Юпитер съвпад с Нептун- усилва съзидателната сила, творческия импулс, но също и човечността, съпричастността, състрадателността. Не е имало такъв 150 години.Мистични преживявания един път в живот, или нито един път.
 • 28 декември 21 до 10 май 22- Юпитер в Риби
 • От 10 май до 28 октомври Юпитер в Овен. Светло ново начало с завършения цикъл на Юпитер в Овен. Подходящо за ново начало на всякакви начинания. 22 май е ретрограден
 • 28 октомври- в Риби до 19 декември 22, беше в Риби от 13 май до 28 юли 2021
 • 17 февруари хармоничен аспект секстил на Юпитер и Уран- внезапни изблици на оригиналност, идеи, креативност

СЕВЕРЕН ЛУНЕН ВЪЗЕЛ

 • 19 януари 2022-17 юли 2023 в Телец

26 юли северният възел се свързва с Уран- проблясък на идеи и насоки, веднъж на 15 години

ЕКЛИПСИ/ЗАТЪМНЕНИЯ

 • Еклипсите са с нов мотив,7 еклипса от ноември 2021 до октомври 2023 с тема в Телец-Скорпион – чувственост каквато не е имало от 2014. Промяна на ценности, притежания, дълбоки връзки. Нужда от освобождаване на потребност за сила и контрол в определена област и пренасочване на енергията към друга. Изграждане на структура вместо контрол.
 • 30 април- частичен слънчев в Телец
 • 15 май- пълен лунен в Скорпион
 • 25 октомври- частичен слънчев в Скорпион
 • 8 ноември- пълен лунен в Телец

ПЛУТОН

На 22 февруари Плутон ще се завърне на мястото, на което е бил на 4 юли 1776 г. Отнема 225 години за да се случи отново това. Предизвикателство за всички имащи власт. Нещо съвършено ново като модел ще започне да се ражда на земята.

КИТАЙСКА НОВА ГОДИНА

2022- година на тигъра – от 1 февруари до 21 януари 2023- сила, късмет, смелост- 2010 беше такава, 1998 г. 1938

РЕТРОГРАДНИ ПЛАНЕТИ

 • Юпитер от 28 юли до 23 октомври ретгро в Овен, после Риби
 • Плутон от 29 април до 8 октомври ретро в Козирог
 • Нептун от 28 юни до 4 декември в Риби
 • Сатурн 4 януари до 23 октомври във Водолей
 • Уран от 1 до 18 януари и от 14 август до 1 януари 23 Телец
 • Венера от 19 декември 21 до 29 януари
 • Марс от 30 октомври до 1 януари 23
 • Меркуриевите ретроградности са 4 на брой във въздушни и земни знаци:

14 януари- 4 февруари- Водолей, Козирог

10 май-3 юни- Близнаци, Телец

9 септември- 2 октомври- Везни, Дева

29 декември- Козирог

На всички читатели и слушатели пожелаваме подемна, положително наситена и истинска година на развитие и осъщесвяване на съкровени дела!

онлайн курсове, абонамент за медитации и пакети на записани медитации с ограничен достъп тук

Съзидателност неоспорима

December 1, 2021 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин декември 2021

Декември събира целия потенциал за промяна превъртяна през осъзнатостта, промяна, назряла като необходимост и резултат на извървян път. При това в посока на коригиране и връщане към изначалното, съкровеното, истинското отнасящо се до стремежите на душата за повече любов, хармония, красота в която и да е сфера на заниманията.

Декември е за корекция и пренастройка на тоновете, даване път на творческия импулс особено в посока на изкуствата. Не е време за самосъжаление, вина, не е време за гледане назад. Време е за отваряне към новите възможности, загърбване на миналото. Позитивизмът е изключително важен в този месец! Ако има негативност- препоръките биха били да се канализира чрез арт терапия, помощ от вън с консултация, разговори, писане на дневник и всякакви помощни начини да не се допуска негативност.

Най-хубавото на декември е отрезвяването, стъпването на двата крака, прекрачването, край на тъпкането на едно място.

Декември затваря врата, защото нова е вече отворена.

До голяма степен през годината гледането беше назад през огледало за обратно виждане. Декември виждаме онова, което идва от бъдещето и придобиваме усещане за бъдеще. Бъдещето е ново, различно, непонятно. Присъщи на месеца са тръпката, какво ще бъде, нетърпението, радостта, възбудата, креативността. Творческата енергия има по-добри възм и дар на месеца. Идва момент за преосмисляне на любовта, за намиране на нейното място в живота ни- преценка, оглеждане, нагаждане, корекции в темата любов, финансии, благополучие.

Декември затваря врата, защото нова е вече отворена.

На 19 декември Венера започва 40 дневния си “пост”, ретроградност, която се разгръща на прага на новото като една от важните корекции. До голяма степен годината беше разгърната в ума, в илюзиите, които създава прекаленият фокус там. Увлякохме се в представи, проекции и идеи, “главата натежа и в сянката й се изгуби й сърцето. Сега идва време за корекция, баланс на перспективите на ума и сърцето. Годината 2021 в края си отваря врата за сърдечната енергия да намери подобаващата си роля и място в живота ни.

За да закове този започнат обрат финалният тласък е на квадрата Сатурн- Уран, на битката на титаните както я нарекохме, трета поредна и последна за годината- 14.февруари, 14 юни, 24 декември. Обрат, реорганизаця, пренареждане на матрицата.

В месеца има и затъмнение,  и Венерена ретроградност и квадрат на Сатурн- Уран. Пълното слънчево затъмнение на 4 декември е последното от серията еклипси, започнали през май 2020 в оста Близнаци-Стрелец с тема отвореност на ума и комуникация- познание, осъзнатост, идеи, общност. Важи еклипсно правило: без контрол, без очаквания, без намеса- с позволение, приемане и благодарност “остави го да се случи”.

Завършването на на цикъла промени, породени от еклипсите, се отнасят към възвръшане на чувство за реалност, перспектива, визия, цел, уплътняване на придобити знания, умения, заключения, резултати, трезв поглед на грешки, заблуди.

Годината 2021 в края си отваря врата за сърдечната енергия да намери подобаващата си роля и място в живота ни.

Другото важно събитие се случва на Коледа, на 24 декември е поредната “битка на титаните”, белязана от квадрата на Сатурн и Уран, трета поред след  на след 17 февруари и 14 юни с потенциал за дългосрочни, дълбоки структурни промени, съизмерими с онези от 2000 и 2012 година.

Този квадрат ни казва че сме се отклонили от справедливостта и пътят към нея минава през мъдростта.

Двете големи планети в квадрата дърпат в противоположна посока, Сатурн назовава проблема, Уран показва изхода. Но това се разгръща, когато Венера е ретроградна и е най-близо до земята. Така имаме шанс да проявим мъдростта като избор, като творчески импулс за създаване на нещо, което резонира с първичния божествен свят на хармония и любов.

Ретроградна Венера веднъж на 2 години за 40 дни е най-прекрасният момент за творчество, за изкуство, за избор, който е в съзвучие с оригиналните трептения на душата. В материалния свят душевното често се задушава и принципа на Венера е онова, което прониква в делата ни и е в състояние да ни върне обратно там, където са ни усмивките, спокойствието, и целостта.

Венера леко, неусетно и елегантно  ни акордира, пренастроива и магнетизира. Ретроградна Венера е тъкане, изработване с търпение. Венера от 5 ноември до 6 март 2023 е в Козирог и е отговорна, организирана, дисциплинирана, фокусирана. Благоприятства започването на нови неща, но също и осъществяване на вече започнати.  Нейната ретроградност е промяна отвътре навън, осъзната, преживяна и изстрадана.

Венера леко, неусетно и елегантно  ни акордира, пренастроива и магнетизира.

От 17 ноември е в пресенчестия период до 19 декември- търсения на душата.С Венера правим крачка напред в бъдещето към повече красота, повече баланс, повече любов, към 2022 и отвъд.

ОНЛАЙН СЕМИНАР НА 19 ДЕКЕМВРИ НЕДЕЛЯ С НАСТРОЙКА И СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗА ГОДИНАТА 2022. Записване тук.

ЗАТЪМНЕНИЯ СТРЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ
2020 ЛУННО 5 юни 2020 30 ноември 2020
2021 26 май 2021
2020 СЛЪНЧЕВО 14 декември 2020 10 юни 2021
2021 4 декември 2021

 

Карти за месеца от колодата “Житейска мисия”.

Картата на месеца е “Практикувай” и насоките, валидни за целия месец са за повече опитности, практикуване, опитване, усъвършенстване на уменията и придобиване на самочувствие.

Първа десетдневка: “Работа с тялото” с насоки за повече физическа активност и обгрижване на тялото, така, че да бъде в хармония с останалите ни стремления.

Втора десетдневка: “Чувствителност” – информацията в средата на месеца преминава през сензитивността и онези качества, които определят способностите ни за ориентация- интуиция, яснота, проникновение, вдъхновение.

Трета десетдневка: “Подкрепа”- всички усилия са в състояние на отвореност за подкрепа и побутване отвън, чрез видими и неочаквани варианти, които дават нужния тласък за реализация.

Напълно възможен и реален напредък, изтъкан с вложените през годината усилия.

2021 завършва календара на годината по достоен начин и наваксва пропуснатото.

Виж още календар на месеца. Записване за онлайн семинар “Годината 2022 и АЗ” с настройка и синхронизация с идващата Нова година тук.

 

Повече чуй в аудиоастробюлетина сега:

Благодарности за ДАРЕНИЯТА в полза на астробюлетините. Очаквайте годишната прогноза за 2023.

Весели Коледни празници, щастливи и вдъхновени напред и с нови премени!

С обич, Стефи

Пласт по пласт, идея по идея

November 2, 2021 by  
Filed under Астро Бюлетин

Астробюлетин с прогноза за ноември 2021

Случките през годината са разбъркали картите, разместили са хоризонтите и идва моментът да изтеглим своя печеливш коз. Наближава краят на път, по който сме вървяли, но в същината си краят не съществува, ако щом го приближим нещо в нас се промени, тогава пътят продължава. “Щом приближиш края на пътя се промени и пътят ще продължи”

с този цитат на дзен майстор се именува и картината, илюстрираща този астробюлетин.

“Щом приближиш края на пътя се промени и пътят ще продължи”

Ноември е дадената възможност за още допълнителни корекции и подготовка на онова, което предстои. Многото динамика, бързата смяна на пейзажите поставят под изпитание уменията ни да управляваме процесите и синхронизираме с посоките.

Картина на Дарина Янева www.artdarina.com от изложба “Светлината идва от Изток”

Текат мащабни процеси на пречистване на информационното поле, пласт по пласт, идея по идея. Ведно с това се активира и кармичният аспект на полетата и отваря коридор за преминаване в новите нива на израстване. Освобождава се пространство за нови развития съпътствани с усещане за хаос. Хаосът е белег на мащаба на промяната. Хаосът е резултат от навлизане през пластовете на остатъци, парченца от освобождаваното, които замъглят новопоявилото се и забулват посоката. За това търсенето е чрез усещанията, не чрез ума, както през октомври.

Към множеството нови възможности ноември прибавя и тласъка на съдбата, породен от силата на еклипсите/затъмненията, чийто сезон настъпва от средата на ноември. В този смисъл през ноември е време да престанем да мисилим кое е възможно и кое не и да позволим новото да се прояви.

Ноември е свързан с импулса какво не искам повече да ми се случва, какво искам да загърбя. Текат дни, в които можем да лекуваме травми, блокажи от детския си период- като възраст или като наивност на проявленията. Лекуването на травми от детството иска голяма лична откровеност. Време е да преослимслим уроците си през годината, през какво преминахме, какво успяхме и не успяхме да променим.

Изключително важен месец за случките и развитията в края на годината, в ключовия за реализация декември.

Последните два месеца на календарната година имаме да си задаваме въпроса в кои сфери на живота ни липсва баланс. Връщане към точката на баланса е тест за успешното преминаване. Учим се на безпристрастие, учим се да не съдим, да не категоризираме.

Ноември е месец, в който учим уроци, които се оглеждат в реалността. Лекуваме травми от детския или по-късен период, които са повече резултат на наивни грешки. И всичко това с една цел: израстването на душата. Увеличаване на осъзнатостта. Еволюция на духа.

Даровете на ноември:

уроци с проверка в реалността

лечение на травми от детство

израстване на душата

Астрологични аспекти

Ретроградност на Уран, до 18 януари 2021, Нептун до 1 декември 2021, и Хирон до 19 декември 2021. Северният лунен възел е ретрограден през цялата година и дава посоката, бъдещето пряко свързано с миналото и натрупаното отпреди.

Новолунието е в Скорпион на 4 ноември в 23.14ч. Пълнолунието с частично лунно затъмнение/лунен еклипс в Телец и е последно за годината. Лунното затъмнение изисква от нас да намалим стреса и да се грижим за себе си. Тук свети червената лампа на месеца.

В календар на месеца виж още подробности. Приемат се заявки за онлайн занятия през декември. Рано пиле рано пее за семинар с настройка и синхронизация с 2022 (провежда се редовно всеки декември вече 8 години), както и (ново!) онлайн курс с 4 занятия по кристали и кристало терапия. За заявки и подробности на мейл astrostefka@ourplanet.cc.

Чуй също аудиоастробюлетина тук и сега с повече аспекти на случващото се през месец ноември:

 

Картите/жокерите на месеца

За месеца- Помощ отвън

За всичко, което търсим и искаме има помощ, ако успяваме да намалим негативността.

Първа десетдневка- Реализация

В началото свети звездата на случването над нас и тласка напред.

Втора десетдневка- Осмисляне

Навлизаме навътре и така трупаме допълннителен потенциал

Трета десетдневка- Творчество

Натрупаното в средата води към възможности за творчески, съзидателни изяви. Започнатото от предните месеци ни дава възможност за реализация в първа и последна десетдневка и захранване във втората.

В заключение: В колективния план годините до 2023 са важни за посокта и развитето ни и всичко се случва както следва да е. В личния план- промяната е възможна всеки ден, всеки час, всеки миг и никога не е късно!

С радост и много обич поднасям и с благодарност за даренията!

виж също календар на месец ноември

 

Next Page »