МЕДИТАЦИЯ ЗА ОТБЛОКИРВАНЕ НА ГЪРЛЕНА ЧАКРА

Новите енергии и възможности преминават през гърления център, гърлената чакра. При наличие на стари модели, натрупани и неизказани емоции или мисловни ограничения тя се блокира и потокът се пресича. С тази медитация на 8ми космически лъч трансформираме статичните модели и отпушваме творческите, комуникационните и финансови потоци.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!