Прогноза за месец юли 2014

В енергиите на четвърто измерение плуваме във водите на буйната река на изобилието, където за да успяваме от нас се иска да се освободим от контрола и плъзнем по потока и да запазим опорна точка вътре в нашия истински център сърцето.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!