Разбулване с поглед към 2019

Едно интервю на Лидия Каменова от телевизията във Видин, където повдигаме завесата на 2019.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!