Връзката с материята или криворазбраната материалност

На земята ние всички сме души, облечена в материални дрехи, които ни осигуряват присъствие в тази земна реалност. Някои души, тръгвайки по пътя на духовното израстване, минават през един- не задължителен, но често срещан сценарий, на отричане на материята или нейните проявления и по този начин нарушават връзката си с нея. Когато връзката с материята е нехармонична чувството е все едно си облякал дреха, която не ти е по мярка- или е твърде тясна или твърде широка и в двата случая налице е дискомфорт.

Chinque terre- Чинко тере, петте земи, е Италианска перла на западното крайбрежие

Chinque terre- Чинко тере, петте земи, е Италианска перла на западното крайбрежие

Когато връзката с материята е нехармонична чувството е все едно си облякал дреха, която не ти е по мярка или е твърде тясна или твърде широка и в двата случая налице е дискомфорт.

Именно комфорта, вътрешното усещане за удобство, е един от признаците на добра материализация.

Добрата, хармонична връзка на душата с материята се манифестира чрез:

 1. Способност за преживяване на чувствени удоволствия.
 2. Спонтанно чувство за благодарност.
 3. Радост от живота.
 4. Възможност за наслаждение на сетивата- аромати, вкус.
 5. Съзерцание и връзка с природата.
 6. Постоянство.
 7. Способност да се върви напред стъпка по стъпка.
 8. Търпение
 9. Себеприемане, себехаресване, себелюбов
 10. Знаене на собствената цена
 11. Гъвкавост.
 12. Здрави лични граници.
 13. Способност за себеизразяване и творчество
 14. Способност за изразяване на нужди и търсене на помощ
 15. Материален комфорт и задоволеност.
 16. Способност за придобиване на пари и материални блага.
 17. Способност за даряване, необвързано с резултат
 18. Чувство за независимост и необвързване.
 19. Липса на пристрастявания.
 20. Липса на съпротива срещу промяната.

Ако три или повече от тях липсват е добре да се замислим върху това какво всъщност ни пречи на добрата връзка с материята? И да поработим вътрешно за отстраняване, разтваряне на тези пречки в енергиите на виолетовия пламък, светлината и любовта.

Мантра за хармонизиране връзката с материята:

Стопявам всички пречки и прегради за хармоничната ми връзка с материята на всички нива, пространства и измерения във всички посоки на времето с енергията на любовта и светлината сега.

Трансформирам с виолетовия пламък в материлно изобилие, себеприемане и здрави лични граници (…добави по желание).

Желая, изисквам, да бъде хармонизирана връзката ми с материята и да вкореня здраво в нея духовните си аспекти по най-добрия за мен и Вселената начин тук и сега!

Новолунието в Телец дава възожности за излекуване на връзката ни с материята и още по-добро, здраво вкореняване на духа ни в нея. Вкореняването на енергията изисква задължително добро заземяване, а то се постига с фокус! Фокус в настоящето!

Фокусът в настоящето е тема, към която често се връщаме по причина на това, че е ключова в способността ни да въздействаме чрез свободната си воля на събитията в нашия живот и по този начин да го съ-творяваме.

Както става ясно в тази статия, движим се напред и детайлизираме, осмисляме в още по-голяма дълбочина разбирането ни за материалния израз на духовните ни познания и мъдростта, която всички ние сме донесли на планетата земя  от родните си съзвездия.

Всеки има какво да даде, задачата е да изучи добре правилата на живот в материално тяло, за да бъде ефективен.

Ако статията Ви е полезна и прецените за нужно подкрепете този сайт с дарение или поръчка. Благодаря!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!