Холистично здраве

Холистичната медицина разглежда човека като единство от Дух – Душа – Тяло и човека като взаимодействие на физически и енергийни структури. Холистичната диагностика установява истинската причина за физическото заболяване, намираща се в енергийните тела – етерно, ментално, емоционално. Тези тела, заедно с духовното и физическото, провеждат енергийните потоци в двете посоки – от Вселената през Човека към Земята и от Земята през Човека към Вселената. В този аспект човекът се явява трансформатор на енергия. Когато енергийните потоци са блокирани и преминаването на енергията е затруднено, в едно или повече от телата се получават деформации. Трайните деформации водят до дисбаланс на телата, а от там до проблеми в живота или здравето. Холистичната диагностика определя нивото, на което са се появили енергийните блокажи и деформации и механизмите, по които са се формирали нездравите модели – етерни същности, мисловни програми, негативни емоции, кармични и ДНК структури. 

В кабинета за здравословен живот и лична сила от септември 2013

– Изцеление на душа и тяло
– Взаимодействие и баланс на традиционни и нетрадиционни практики
– Болестта като път, симптомите като език, на който тялото говори

Холистичната медицина разглежда болестта като път за духовно израстване, а симптомите като език, на който тялото говори. Човек разполага с неизчерпаем потенциал за самолечение и една от целите на холистичното лечение е да събуди ВЪТРЕШНИЯ ЛЕЧИТЕЛ у всеки пациент.  Холистичното лечение подпомага пациента да достигне до извора на своята ЛИЧНА СИЛА и възвърне ВЯРАТА СИ.

Балансираният диагностично-лечебен подход съчетава методите на традиционната и нетрадиционна медицина ведно с готовността на пациента активно да участва в процеса и изгражда стройна система за изцеление на душа и тяло. Холистичната терапия съдържа цялостен план за лечение и отстраняване на причините довели до физическото страдание. Холистичната терапия изисква от пациента  промяна в посока здравословен живот отнасящ се до начина по който се движи, храни, мисли, почива, работи и се себеизразява.

Повече за Кабинет “В Сърцето” за здраве и лична сила,
тел. 0888 238 446
contact me

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!