Юпитер в Скорпион проверява нивото на нашата отдаденост

Юпитер в Скорпион помага да израстваме в разбирането на емоционалния си свят и което е по-ценно ще ни учи да изразяваме чувствата си, така че да бъдем разбирани и подкрепяни. Посоката на движение е към развиване на ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. За да успяваме в нещо- ето още един дар на тази позиция- ще е нужно да участваме 100%, не просто участие, не просто маркиране, а истинска отдаденост.

Юпитер в Скорпион припомня на всички ни, че нивото на успешност се определя от нивото на отдаденост. ОТДАДЕНОСТ, ПОСВЕТЕНОСТ, СТРАСТ, ОГНЕНОСТ в делата ни ще има значение повече, отколкото досега.

Всеки транзит на Юпитер изважда на повърхността определен детайл от картината на успеха. В случая ни насочва да обърнем внимание на това колко готови сме да подкрепим с действия намеренията си и по-специално със страстна последователност. Мярката на нещата става ясна: Чувствам ли се добре в тази ситуация? Готов ли съм нещо да пожертвам? Готов ли съм да вървя по този път? Готов ли съм изградените през предната година партньорства да ги подкрепя с моята енергия?

Всеотдайност, отдаденост, ентусиазъм, въодушевление- все са белези на тази енергетика.

С Юпитер във Везни ние се разширявахме, протягахме, свързвахме с нови хора. С преместването на Юпитер в Скорпион проверяваме дали тези нови съюзи имат нещо общо с копнежите ни, отговарят ли на някаква потребност, най-общо казано “палят” ли вътрешния ни огън? Ако Юпитер във Везни растеше по хоризонталата, в Скорпион Юпитер расте навътре, на дълбоко. Докосва скрити рани, скрити, мечтания, копнежи. И доколкото става дума за навлизане в подсъзнателното, не винаги то е безболезнено. Което означава, че са налице продпоставки за самоиницииране на кризи с идеята за трансформация и самоизлекуване.

Балансът не е вече толкова привлекателен, колкото отклонението и залитанията за да има изчистване и ново ниво на баланс. Темите по които ще ни води вътрешното потапяне са свързани с раждане, смърт, секс, пари, власт- все Скорпионска територия.

Юпитер е в Скорпион от 10 октомври 2017 до 8 ноември 2017. Преди това от ноември 1981 до декември 1982, от ноември 1993 до декември 1994 г.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!