Годишна прогноза за 2016

За да уловим духа на 2016 нека се вгледаме в образа на статуята на Свободата край Ню Йорк, да я съзерцаваме и да впишем енергетиката й в своето поле.

Статуята на Свободата отразява напълно духа на 2016

Статуята на Свободата отразява напълно духа на 2016

Статуята на Свободата излъчва сила, смелост, увереност, целе-устременост. Тя носи факела на Съзидателността, Светлината, която огрява Пътя на мнозина, идващи след нея. В лявата си ръка е стиснала конституцията, закона, който движи света, закона, който дава материалната рамка на живота и който гарантира справедливост на земята. В тялото й е уловено движението напред, устрема, амбицията, но същевременно краката й са здраво стъпили на земята. Тя е жена, носи корона, гледа напред, гърдите й са изпъчени, богатата драперия на робата й показва благороден произход. Кое е това светло същество, носещо факела на Духа, прегърнало справедливостта, излъчващо свободния дух на човека, извисяващо се до небето и здраво стъпило на земята?

 

Статуята на Свободата носи факела на Светлината,  държи закона и е здраво стъпила на земята.

Статуята на Свободата носи факела на Светлината, държи закона и е здраво стъпила на земята.

Това същество, скъпи приятелю-читателю, си ти, това е твоят дух, който те призовава да излезеш от черупката си, да надскочиш собствените си самоограничения и да прегърнеш каузата, за която си дошъл на земята и тръгнеш напред, към своята обетована земя! Независимо от земния ти пол, ти си тази Свобода на Духа, Свобода на Мисълта, Свобода на Чувствата, Свобода на Вярата, Свобода на Действието, възродена на земята в годината 2016.

ИСТИНАТА И СВОБОДАТА- това са движещите енергии на годината 2016, която идва с цялото си великолепие на един свободен дух, осъзнаващ ролята си в материализирането на тази реалност. Тези два движещи импулса са заложени изначало в нашето съ-творяване, те са неизбежна част от нас и докато не възстановим вътрешното си усещане за справедливост едва ли ще намерим покой.

Ние живеем на една планета заедно с милиарди други същества, но ние сме пазителите на истината, ние сме стражите на светлината, която в сърцата си

превръщаме в любов. За това и на прага на всеки храм в предишните, тъмни и мрачни времена, когато тайните общества и езотериката са били принуждавани да вписват чрез символи посланията си, са ни завещали две колони на входа на храма. На едната е пише ИСТИНА, на другата ЛЮБОВ. Истината и Любовта са двете опори на Светлината. Истина без любов може да убие другия, а любов без истина може да те самоунищожи. Когато говорим истината с думите на любовта, тя достига до другите и върши своите чудеса.

На входа на Храма стоят две стражи: Истината и Любовта

На входа на Храма стоят две стражи: Истината и Любовта

Годината 2016 е последна година, 9ка, на един завършващ, уни- кално силен цикъл от 9 година на земята, започнат през 2008. Ако върнем лентата назад ще видим какъв път извървяхме всички ние! УАУ! Каква промяна, какви развития, какви себеразкрития. Съвсем спокойно може да се каже, че днес абсолютно всеки един от нас не е онова, което е бил през 2008. Какво и колко се е променило? Вероятно мнозина са сменили професия, дом, работа, появили са се нови хора, отишли са си други и т.н. През годината 2016 затваряме цикъла, започнат тогава. Това е година на завършека, на приключването на някакви дела, на осъществяването на накакви проекти, започнати тогава. Да се върнем отново на Статуята на Свободата- историята на създаването и реализирането на тази скулптура отнема повече от 20 години! Всяко дело, на което се посвещаваме иска също своето време, своята почва, своята среда, която понякога узрява по-късно от идеята. Творците и изобретателите са носители на новото, техните идеи и виждания произтичат от взаимодействието на духа им с висшите нива на Съ-творението и в земно време изпреварват разбирането и възприемането им от публиката. За това и понякога хубавите идеи си остават заключени в някое чекмедже, в някоя тетрадка, някой тефтер, някое мазе. През годината 2016 мнозина ще си спомнят за някоя своя мечта, някое свое творение и изведнъж ще се изпълнят със сила и мотивация да я реализират. На бял свят ще излязат разработки на учените, които не са могли да бъдат разбрани преди, а сега вече са нужни на обществото. Същевременно ще текат процеси на изясняване на някакви съдебни спорове, търсене и удоволетворяване на справедливостта, търсене на решения, които да бъдат приети от двете конфликтуващи страни. Годината ще изведе в общественото пространство дипломатичността, толерантността, възможността да бъдеш посредник между спорещи и враждуващи. В този смисъл ще блеснат талнтите на някои дипломати, които досега не са успявали да постигнат резултати, през 2016 ще имат своя звезден миг!

На международната сцена ще изгреят звездите на политици, които носят този дух на истина, справедвилост, увереност и дипломатичност. И няма никакво значение дали те са политици на голяма държава или на съвсем малка такава! Онзи политик, дори и кмет на град или на село, който прегърне Духа на Свободата и постави Истината и Любовта за свои стражи, ще има всички шансове да се превърне в Световен Лидер, който да остави своята незабравима следа в историята на човечеството. Това се отнася както за глобалния план, така и за съвсем малкия, земен, човешки, ежедневен план. В бизнеса също се излязат на преден план лидери, които имат консенсусен дух. На световната сцена през 2016 ще изгреят нови звезди- лидери-водачи на човечеството, и те не са непременно политици! От всички среди на обществото ще се появят водачи, пастири, в които ще се всели духа на Статуята на Свободата и ще им даде силата да поведат останалите напред. Свобода, равенство, истина, справедливост- това е знамето на много революционери от миналото на различни народи, включително и нашия, които са били носители на тези идеи доста преди да узрее обществото за тях. Това са думи, от знамето на новото, индигово поколение на земята, чийто земен час настъпва през 2016.

Те са готови, вече подготвени, вече ориентирани да поемат по пътя и делото, за което са пратени. На всички нива в обществото индиговото поколение, индиговите хора, независимо от рожденната дата, ще заяват своето присъствие.

През годината 2016 се задават важни политически избори- избори на президент на САЩ, президент на България, президент на ООН и мн. др. Четящите тези редове могат да дописват в коментарите за още такива от страните, в които пребивават.

Както започнахме да говорим за годината 2016, нейният дух е носител на женска сила и мъдрост. Всички шансове за успех имат кандидатиращи се жени за важни постове- в САЩ, ООН, вероятно и в България. Същото се отнася и за бизнеси, за творчески конкурси, проекти.

Годината 2016 навлизаме към един нов, вълнуващ процес на развитие на земята. Като гледаме къде бяхме през 2008, можем ли да си представим къде ще бъдем през 2025? Промяната към добро, към повече толерантност, разбирателство, мир на земята е неизбежна, не може да бъде стопирана, тя може само да бъде отложена, забавена, но не и предотвартена!

За това и другият важен въпрос, който всеки един може да се зададе е:

Къде искам да бъда през 2016? В цикъла на съзидателността или в цикъла на разрушението?

Aurora Borelis- Северното сияние е еманация на съзидателната енергия на земята- тя е нейната корона. Снимка на НАСА.

Aurora Borelis- Северното сияние отразява съзидателната енергия на земята- тя е нейната корона. Снимка на НАСА.

И двата избора от гледна точка на Вселената са ОК, всичко е възможно, но доколкото Вселената е ментална конструкция на мисълта, то Вселената въобще не съществува. Има лична Вселена, но няма обща Вселена. Има Вселена, в която аз и ти се срещаме, но няма Вселена, в която да се срещаме с всички обитатели на земята! Съществуваме в паралелни светове, паралелни реалности и доколкото се търпим един друг и не си пречим всичко е ОК. Ако обаче посегнем и нараним нечия чужда воля и право на избор- тогава неговата реалност става и наша! Струва си да помедитираме още върху тази тема: Защо човечеството продължава да поддържа парадигмата на войната? Какво е онова, което носи все още в себе си мисленето ни, за да материализираме подобно развитие в собствения си свят? И Какво е онова, което можем да променим, да разградим, да трансформираме, за да създадем една друга, мирна, съзидателна реалност са по-голяма част от нас на земята?

В аудиоварианта на прогнозата за 2016 може да чуете още много подробности, неспоменати в написаното.

През 2016 година продължават процесите на трансформация във всички институции и нива на обществото, които имат за задача да обслужват общественото чувство за истина, справедливост и благополучие: съдебна система, здравеопазване, хранителна индустрия, медии, финансови институции, интернет общество. Продължават тенденциите на развитие, започнати от 2015. Друг важен детайл е проблематиката свързана с здраве, благополучие и работа. Докато в предишните години повече се въртяхме в отношенията, сега на преден план излиза здравето и работата.

Същевременно с още по-голяма сила се развиват всички творчески и съзидателни дейности- раждат се нови бизнеси, нови лечебни практики, нови творчески проекти, нови духовни събития.

Споделянето става част от жизнената потребност на мнозина- споделянето на своята истина, споделянето на своите таланти и уникални дарове.

Споделянето е част от преживяването на ЕДИНСТВОТО, което създава основата, върху която се разгръщат събитията през 2016.

Импулсът за търсене на истината се преживява на четири нива. От една страна е самото установяване на това що е тя, второто ниво определя действията ни – какво да направим, като разберем каква е тя, четвъртото ниво е как я преживяваме.

Четири нива на взаимодействие с ИСТИНАТА

  1. Духовно- подтик към истина
  2. Ментално- взаимодействие с истината, създаване на мисъл форми съобразно истината
  3. Емоционално- преживяване на истината
  4. Физическо- действия съобразно установената истина

И доколкото Вселената е ментална конструкция на мисълта, истината, която ще успее да влезе в полето на мнозина, ще определи до голяма степен развитията през годината 2016.

ВСЕЛЕНАТА Е МЕНТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ НА МИСЪЛТА

Независимо с какво се занимаваме, независимо от търсенията или промените, които предприемаме, „битките”, „конфликтите”, „споровете” през 2016 ще са търсене на тази истина, която е част от личната ни съзидателна сила. Следователно на друг език казано 2016 е годината на хармонизираната, балансирана гърлена чакра, която се протяга към сърдечната чакра и търси своето обединение с нея.

Годишната прогноза с ангелските карти "Благославящи ангели", направена от участниците на Ангелския фестивал в Пловдив на 19 декември 2015.

Годишната прогноза с ангелските карти “Благославящи ангели”, направена от участниците на Ангелския фестивал в Пловдив на 19 декември 2015. Януари-Прошка- горе на 12 ч, движението по часовниковата стрелка. Юли- долу 18 ч.-Лична сила.

Астрологично през 2016 има 4 периода на ретроградност на Меркурий, първият от които започва още през януари. Скоростта на движение е още по-голяма, динамиката по-силна и всеки един момент на ретроградност е глътката въздух за така нужното осмисляне и себевглъбяване. В моментите на ретроградност проверяваме правилността на своите намерения, мотивацията, посоката.

Сатурн е в знака на Стрелеца, Юпитер в по-голямата си част е в Дева, след което през септември се премества във Везни и дава новата посока- към повече хармонични взаимодействия, романтика, любов, удоволствия, но също така баланс и финес.

През годината се оформят три цикъла на развития (3 плюс 3 плюс 3 е равно на 9)- пъри цикъл до май по вече себерефлексия, втори до септември- работен, динамичен, трети –любовно- творчески.

Прекрасна година от гледна точка на развитията на проекти и идеи, които не са могли дълго да видят бял свят. Пълна с възможности, ако вътрешният импулс за действие е налице и в синхронността на вибрацията на 2019.

А именно: Действам, защото знам какво е вярно за мен, и искам да бъда полезен, искам моята създиателна енергия да допринесе за това, в моя свят,в моята реалност да има повече справедливост, толерантност, любов и красота.

МАНТРА НА ГОДИНАТА 2016

Действам, защото АЗ знам какво е вярно за мен и искам да бъда полезен.

ИСКАМ, ПОЗВОЛЯВАМ, ПРИЕМАМ

ДА БЪДА КАНАЛ НА СЪЗДИТАЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ НА ЗЕМЯТА

Моята създиателна енергия допринася в моя свят, в моята реалност,

да има истина, любов, справедливост, толерантност, здраве и благополучие,

изобилие, творчество и красота

Както подробно обясняваме в аудиопрогнозата, за да се случи това е нужно да се заложи филтър на информацията, който да селектира пристигащата информация до личното ментално поле и личната вибрация да е в синхрон с вибрацията на годината 2016! И вече е!

С пожелание за благодатна, мирна, съзидателна година 2016, в която всички ние успешно  пишем своя бял лист, рисуваме бялата си карта Таро, а реализиацията на потенциала ни надхвърля и най-смелите ни мечти! Мир на земята за всички живи същества!Амин!

С обич, Стефи

ПС: Да следите публикациите, медитации и интервюта абонирайте се за медиите по-долу!

Месечни прогнози  на www.astro.ourplanet.cc

Аудио и визия на личния канал в you tube: Steffi Nedevska 

Събития и важни седмични прогнози на facebook: В пространството на сърцето

В реално време всеки ден на twitter:@SteffiNedevska

Лична връзка на мейл: astrostefka@ourplanet.cc

Лична среща: Кабинет “В Сърцето”-Пловдив, 0888 28 446

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!