Дълбоко да проникнем в същината на нещата и да осмислим своето присъствие в тях

Астробюлетин за април 2023

Април е присъствен месец. Борбен и активен. Но всъщност важното нещо е да се осмисли същината на ПРИСЪСТВИЕТО. Какво означава да присъстваш някъде? Какво означава да те има? Да си представим как прекрачваме прага на една стая, там са се събрали хора, влизаме и казваме, ехо, тук съм, има ме.

www.artdarina.com

Ако сме наблюдателни ще виждаме, че присъствието/респективно отсъствието (на някой) прави разлика. Има някакъв нюанс, който внася всеки замесен в даденото общо нещо. Било то работа, отношения в личен план. Ето това, което се случва сега например. Тук си, четеш, чуваш, активно взаиводействаш с текста. Няма те, няма го и текста.

През април можем дълбоко да проникнем в същината на нещата осмисляйки своето присъствие в тях. Защо е важно това? Присъствието очертава територията, в която се разгръща онова, което наричаме реалност. Присъстваш в нея- има я, отсъстваш-няма я. И пак- какво означава да присъстваш?

Може би най-добрата картина, описваща месеца е забитата стрела в целта. Не момента на битката, не момента на противопоставянето, а момента на уцелване. Когато стрелата каже “Бам” не виждаме полета й, виждаме резултата. Много е съществено втози момент да сме наясно, че щом се получи някакъв резултат, той е част от някакъв по-дълъг процес, от някакъв план, който е последица от множество присъствия. И респективно множество отсъствия.

Присъствието очертава територията, в която се разгръща онова, което наричаме реалност

Много интересен месец е април, с много голям потенциал, който бихме могли да използваме за промяна, за придвижване. И нека още веднъж да си кажем- не можеш да сложиш буря в чаша вода!Някои неща не се решават на човешко ниво. За това осмисляне ни е дадено смирението, приемането, че ние не сме които решават, ние не виждаме цялостната, всеобхватната картина. Гледаме отдолу, но не отгоре. Затова пък, имаме редкия шанс да…присъстваме, да сме там, където се случват нещата. Осмисляйки своето присъствие на всяко ниво, през април можем да се придвижваме напред.

Осмисляйки своето присъствие на всяко ниво, през април можем да се придвижваме напред

Иначе казано -благодатен, щедър, активен месец. Изпълнен с изненади. Мислиш, че вървиш и изведнъж- нещо те кара да се чудиш, да не би да не е така?

Още подробности в аудиоастробюлетина тук.

Астрологичен преглед на месеца

Голямата активност е предимно свързана с енергията на Овена, със Слънце и Юпитер в този знак, но също и доброто взаимодействие с Луна, Венера и Меркурий.От предходния месец знаем, че Сатурн е вече в Риби, а Плутон във Водолей и тяхната задача е фундаментална, но леко невидима. Случката на месеца е в новолунието l 7.15 ч на 20 април в Овен с хибридния еклипс, рядък феномен, когато някакъв цикъл от промени приключва и изгряват нови хоризонти. Земята е като броеница, много земи, многоизмерна персепктива! Красиво и рядко явление, еклипс средно между годишен, пълен и частичен.

Пълнолунието е в началото на месеца във Везни на 6 април, 7.37 ч.

Започва и Меркуриевата ретроградност от 21 април до 14 май, в знака на Телец, което помага да се осмислят по-добре процесите и движещите фактори в тях.

За справка календар на месеца.

Благодатен и щедър април, скъпи приятели!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!