Новолуние в Дева

С  енергията на Дева се учим да живеем ТУК и СЕГА

Области, управлявани от Дева и примерни формулировки на желания според американската астроложка Жан Спилър:

Здраве, физически упражнение, здравословен начин на живот, лечение

 • Искам с лекото да се чувствам привлечен към храни, които са с ниско съдържаните на мазнини, малко калорийни и здравословни за моето тяло.
 • Искам с лекота да правя по….часа на ден упражнения по (йога, фитнес..) … пъти на седмица.
 • Искам тотално да се освободя от моята зависимост към… кафе, цигари,алкохол…
 • Искам с лекота да поддъжам тегло от….кг. в здравословен вид.
 • Искам с лекота да установя рутина, която да води до жизненост и здраве.
 • Искам всички усещания за неадекватност по отношение на моето здраве тотално да се изчистят от мен.
 • Искам с лекота да привлека, разпозная и започна да работя с лечители, които успешно да ми помогнат да възстановя перфектното си здраве.
 • Искам с лекота да привлека, разпозная и започна да вземам тези билки, витамини, минерали, кристали, които да ми помогнат да възстановя здравето и жизнеността си.

Работа, проекти, задачи, съ-екипници

 • Искам с лекота да привлека, разпозная и започна да работя на правилното място за мен.
 • Искам с лекота да завършвам проектите си с минимален стрес и максимална ефективност.
 • Искам да бъда изпълнен/а със здравословно самочувствие във всяка сфера на моята работа.
 • Искам с лекота да усвоя режим на работа, който да ми дава достатъчно време за работа, за семейство, за хоби… и т.н.
 • Искам с лекота да заменя мечтаенето с продуктивни действия.
 • Искам всички тенденции да отлагам работата по определени здачи тотално да се изчисти от мен.
 • Искам с лекота да се науча да казвам правилните думи към моите съекипници, което да води до взаимно уважение, подкрепа, сътрудничество…

Ред, детайли, ефективност и планиране, писмена работа

 • Искам с лекота да създавам ред и подреденост в моя дом.
 • Искам с лекота да плащам сметките си на….число от всеки месец.
 • Искам с лекота да организирам писмената си работа като попълвам всички необходими форми и изхвърлям ненужните.
 • Искам навика да закъснявам с лекота да се изчисти от мен.
 • Искам моята резистентност в оправяне на хаоса с лекота да се изчисти от мен.
 • Искам ясно планиране, което да ме окуражи успешно да постигна целта си да…

Анализиране, критичност, фокус

 • Искам с лекота да анализирам проблема….по начин, по който да достигна до продуктивни, щастливи резултати.
 • Искам с лекота да се освободя от всички недоразумения и свръханализ в ситуацията с …
 • Искам с лекота да отговарям на трудностите без вътрешно напрежение.
 • Искам с лекота да се фокусирам и оценявам предложените ми възможности.
 • Искам с лекота да съм в състояние винаги да се фокусирам в ТУК и СЕГА, с което да подпомагам сбъдването на мечтите си.

Адаптиране, взаимопомощ, чистота на намеренията, осъзнателност

 • Искам съзнателно дачувствам задоволство от това да съм в услуга на другите с моята работа.
 • Искам с лекота да се приспособя към ситуацията….в моя най-добър интерес.
 • Искам с лекота да отговоря на хаоса и объркаността с практически действия на взаимопомощ.
 • Искам с лекота да изпълнявам моята роля да нося ред и спокойствие в моето обкръжение.
 • Искам с лекота да разбирам чистотата на моите намерения, когато помагам на другите.

      Перфекционизъм, ред, последователност на действията, синтез

 • Искам с лекота да се фокусирам върху това, което е наред в моя живот, а не в това, което не е наред.
 • Искам  с лекота да предприемам правилните действия по отношение на…
 • Искам с лекота да осъществявам последователни действия в отношенията ми с… по начин, който да доведе до пълното им излекуване.
 • Искам с лекота да видя ситуацията с…по начин, по който да внеса ред в хаоса.
 • Искам с лекота да видя как отделните парчета се вписват в общата картина в ситуацита с…
 • Искам с лекота да се фокусирам върху позитивните резултати, които искам да остигна по отношение на….
 • Искам с лекота да се освободя от навика за перфекционизъм.

Безпокойство, критицизъм, осъждане, работохолизъм

 • Искам с лекота да се освободя от навика да се тревожа.
 • Искам с лекота да се освободя от критика към себе си и другите.
 • Искам с лекота и тотално да се освободя от навика да „поправям” другите.
 • Искам с лекота да се освободя от негативните мисли, приказки и емоции.
 • Искам с лекота да се освободя от навика да обвинявам себе си или другите.
 • Искам с лекота да се освободя от усещането, че винаги съм прав/а.
 • Искам с лекота да се освободя от навика да работя много за сметка на балансиран и щастлив живот.

Здраве в областите, управлявани от Дева, стомашно-чревен тракт, слънчев сплит, в т.ч. запек, диария, храносмилане, усвояване на храната.

 • Искам тотално излекуване в областта на….
 • Искам с лекота да привлека, разпозная и да започна да работя с правилните лечители, които да възстановят перфектно здравето ми в областта на…
 • Искам да привлека првилната информация, която да доведе до тотално излекуване на …
 • Искам с лекота да предприема действия, които да възстановят перфектното здраве и красота в областта на…

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!