Новолуние в Рак

С енергията на Рака човек се учи да разпознава и цени своите чувства. Учим се да свобождаваме контрола, да се съсредоточаваме върху процеса, не върху резултата, учим се да увеличаваме чувството си за сигурност, да преживяваме интимност.

Свързвам се с енергията на Луната и съзвездието Рак, АЗ съм (трите имена, дата на раждане и място) и желая да постигна промяна в следните области: ( запишете на лист и на ръка до 10 желания, по примера долу)

Области, управлявани от Рак и примерни формулировки на желания според американската астроложка Жан Спилър:

Контрол

 • Искам с лекота да се освободя от навика си да контролирам другите, техните действия и реакции. Моля контролиращите тенденции в мен да се освободят и трансформират в безусловна любов и вяра
 • Искам се лекота да се свободя от контрола и очакванията си към другите и как те да променят поведението си, с които изисквам те да задоволяват моите нужди
 • Искам с лекота да се  фокусирам в процеса и да освободя контрола върху резултата.

Дом, семейтство, инстинкти

 • Искам лесно да привлека, разпозная и купя привилния и щастлив дом за мен.
 • Искам да привлека и да работя с правилния брокер, който да продаде/отдаде под наем моя дом на цена, която ме прави щастлив(а).
 • Искам лесно да привлека, разпозная и да се озовя да живея в правилната и щастлива квартира/стая, апартамент нацена, която мога да си позволя.
 • Искам да прекарвам повече щастливо време с моето семейство.
 • Вътрешно искам да изпитвам чурство на увеличаваща се сигурност и радост.
 • Искам с лекота да рапознавам, чувам и уважавам инстинктите и интуицията си

Чувство за принадлежност, защитеност, финансова сигурност

 • Искам с лекота да се оправям с финансиите си по начин, който създава стабилна основа, на която да мога да разчитам.
 • Искам да изпитвам обладаващо чувство на сигурност във всяка сфера на моя живот.
 • Искам с лекота да се озова в ситуация да не се предавам по отношение на…
 • Искам с лекота да се озова в ситуация да се защитавам пълноценно.
 • Искам с лекота да общувам с….. по начин, по който изпитвам чувство, че принадлежа и съм част от тази (общност)…

Ранно детство, израстване, обучение, ново начало

 • Искам да разбера ситуацията на моето ранно детство по начин, по който да се освободя от непълноценните модели в него.
 • Искам с лекота и радост да уча и израствам от всички важни събития в моя живот.
 • Искам съзнателно и постоянно да упражнявам нов подход във взаимоотношенията си с….
 • Искам с лекота да се обуча в ….
 • Искам с лекота да прегърна процеса на  моето лично израстване и популяризиране.
 • В ситуацията на ….. аз искам с лекота да се окажа по-загрижена за единството и интергритета на процеса, отколкото за неговия резултат.

Грижа, съчувствие, ранимост, интимност

 • Искам с лекота да съм в състояние да искам и приемам помощ по начин, който вдъхва сила на мен и на другите.
 • Искам всички страхове, свързани с интимността тотално да се премахнат от мен.
 • Искам с лекота да проявавам съчувствие и разбиране по отношение на другите така че, това да довежда до взаимна грижа и подкрепа.
 • Искам с лекота да мога да показвам своята ранимост, така че другите да ме приемат и подкрепят.

Осъзнаване на собствените чувства  и нужди, чувствителност към чувствата  на другите, нежност

 • Искам съзнателно и постоянно да изразявам своите чувства по отговорен и подходящ начин.
 • Искам с лекота да се освободя от тежките и затлачени настроения.
 • Искам с лекота да се освободя от всички неконструктивни и свръхемоционални реакции.
 • Искам с лекота да разбирам чувствата на другите.
 • Искам с лекота да изпитвам нежност в грижата си за…

Подкрепа, храна, майка, роднини, полагам и приемам грижи

 • Искам да изпитвам задоволство от взаимно емоционално подхранване във всички мои взаимоотношения.
 • Искам с лекота да намирам качествено време за общуване с моята майка.
 • Искам с лекота да казвам правилните думи на моята майка и да създавам опитност на взаимно разбиране,уважение, подкрепа и любов.
 • Искам с лекота да избягвам тенденциите да се грижа за другите за моя сметка.
 • Искам с лекота да се грижа за …. по начин, който е здравословен за мен.

Страх от отхвърляне, липса на цели, свръхзащитеност, вкопчване, интимност

 • Искам тотално да се освободя от навика да се вкопчвам.
 • Искам подтика да обсебвам другите да бъде заменен с разбиране за наличие на  дълбока вътрешна сигурност.
 • По отношение на … искам с лекота да се освободя от всички тенденции на свръхгрижовност.
 • Искам с лекота да се освободя от всичката несигурност.
 • Искам с лекота да се окажа на свобода от емоционалните игри по отношение на…
 • Искам напълно са освободя от страха от отхвърляне.
 • Искам с лекота да формулирам цели, които да ме окрилят да надскоча сегашните си граници.
 • Искам с лекота да преживявам и осъществявам здравословна интимност с …

Здраве в областите, управлявани от Рак- гърди, панкреас, стомах, газове, язви, тумори

 • Искам тотално излекуване на …
 • Искам с лекота да привлека, разпозная и да започна да работя с правилните лечители, които да възстановят перфектно здравето ми в областта на…
 • Искам да привлека правилната информация, която да доведе до тотално излекуване на …
 • Искам с лекота да предприема действия, които да възстановят перфектното здраве и красота в областта на…

Завършваме работата с новолунието със стабилизация на полето:

Господи, моля те стабилизирай полето на новите записи на любов, баланс, хармония, центрираност, здраве и изобилие и ги направи трайни сега.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!