Новолуние в Стрелец

В първите 8 часа от настъпване новолунието формулираме на ръка до 10 желания от изброените области със следното важно уточнение. Когато се молите или формулирате желания е добре да се добавя „За най-висше БЛАГО”. Така се дава възможност сбъднатото да е в хармония с вселената и се гарантира, че молбата не е продукт на егото, а отговор на копнежите на душата.

С енергията на Стрелеца се учим да откриваме и изразяваме ИСТИНАТА

Примерни формулировки на желания според американската астроложка Жан Спилър

Религия, молитви ,висша сила, честност, директна комуникация

–  Искам редовно  да се оповавам на Висшата сила да ме води в правилната посока

–  Искам напълно ясна връзка и комуникация с положителните Духовни водачи

–  Искам ясно да ми се покаже как да се моля за да се свързвам директно с…Висшата сила, Източника,Бог, Антелите…

–  Искамс лекота да се освободя от всички страхове , свързани с това да бъда честен с другите

–  Искам с лекота да мога да намирам време да се моля по…мин всеки ден,….пъти на седмица…

Връзка с природата, интуиция, мир на ума

–  Искам с лекота да чувам интуицията си и да се доверявам на вътрешния си глас да ме води в правилната посока

–  Искам да изпитам радостта на духовната пълноценост

–  Искам с лекота  да предприемам действия, които интуицията ми подсказва че е правилният път за мен

–  Искам с лекота да се наслаждавам на Природата

–  Искам постоянно и с лекота да изпитвам мир на ума

Спонтаност, приключения, положителни очаквания, пътувания в чужбина

–  Искам с лекота да предприема пътуване до….. на цена, която мога да си позволя.

–  Искам да изпитам свободата и удоволиствиего да живея живота си

–  Искам с лекота да гледам на живота като на приключение

–  По отношение на ситуацията …искам да се изпълня с опритимизъм и позитивни решения

Етика, морал, съдебни органи

–  Искам с лекота да намирам етичния път по отношение на …

–  Искам с лекота да намеря правилниия съдебен защитник, който ще се занимае с делото ми на цена, която мога да си позволя

–  Искам яснота по отношение на делото на… което да доведе до вземането на решение в моя най-добър интерес

Галантност, любезност, късмет, щедрост

–  Искам с лекота да се отнасям галантно към тези, които се нуждаят от моята помощ

–  Искам лесни, приятелски взаимотношения с хората

–  Искам с лекота да се освободя от всички блокировки, пречещи ми да изпитам щедрост

–  Иска с лекота да стана възпримечив/а  към добрия късмет във всяка отбласт от живота ми

Учители, колеги, философия, търсене на отговори, намиране на решения

–  Искам успешно да се запиша да уча…

–  Искам с лекота да гледам философски на живота си

–  Искам с лекота да привлека, разпозная и започна да чета тези книги, които имат положително въздействие върху моето духовно развитие

–  Искам с лекота да привлека, разпозная и захочна да работя с правилния учител, който да ми помогне да науча…

–  Искам с лекота активно да търся отговор/намирам решение на… в ясен и пряк контекст

Пряк път, непълноценно общуване, екствагантност

–  Искам с лекота да се освободя от навика да минавам по краткия път и да правя прибързани грешки

–  Искам с лекота да се освободя от всички самосаботажи по отношение на ..пари,лично щастие, успех…

–  Искам с лекота да се освободя от навика да предполагам без да проверявам фактите

–  Искам с лекота да се освободя от навика да прекалявам по отношение на…работа,харчене и т.н.

Органи, управлявани от Стрелец- тазобедрени стави, бедра, черен дроб

1.      Искам тотално излекуване в областите….(управлявани от Стрелец)

2.      Искам с лекота да привлека, разпозная и работя с правилните лечители, които да въстановят здравето ми в областите…. (управлявани от Стрелец)

И ВСИЧКИ ТЕЗИ ЖЕЛАНИЯ ЗА НАЙ-ВИСШЕ БЛАГО!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!