Прогноза за месец юли 2014-продължението

Втората половина на юли с навлизането на Юпитер в Лъв бележи период на съзидателност, оптимизъм и стил.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!