Средата, която влияе

Астробюлетин с прогноза за юни 2022

Юни е за учене на уроци, които се проявяват в търсене на емоционална стабилност. Можем да учим и по трудния, и по лесния път в зависимост от това как сме преминали през коридора на затъмненията от края на април. На кои места се препънахме, кои “бутони” натисна предходният месец и неговата динамика, огледана през ретроградността на Меркурий. Меркурий се завръща в началото на юни и заедно с това създава условия да “счупим” черупката на ограниченията. Някаква промяна се е осъществила, вероятно незабелязана и през месеците юни-юли търси своята изява във физическия свят.

Въпрос: Какво се промени?

Юни е месец, за да управляваме ефективно енергията във фокуса на трите теми, които извежда. Първата тема е темата, отнасяща се към разместването на пластовете, чрез които се освобождава старата матрица, и извежда и оформя новата. Тази тема се отнася до лидерството и новата парадигма на управление, но тя не само за света на политиката, макар да е силно и видимо проявена там.

Лидерството е свързано с вътрешния авторитет, с гласа, с който изявяваме и чрез който утвърждаваме присъствието си на земята. Тази тема е толкова дълбока и същностна за всеки един от нас, че генеално създава предпоставки в общия стремеж за промяна да оглеждаме личния. Гласът, с който говорим “своята правда” и който е откритие предимно за нас самите, после за другите.

Лидерството е пряко свързано и с емоционалния свят и това е втората тема. До колко сме балансирани, овладяни и до колко позволяваме да ни ръководят импулси.  Богатствот на емоционалния свят създава една вечно движеща се амалгама от непознаваеми чувства, в и чрез които живеем, и които се повлияват от средата, в която сме. Средата до голяма степен формира усещанията, които влияят на чувствата, а чувствата на мислите. На някакво ниво започваме да осъзнаваме, че живеем “като емоционални тела”, които се движат, нещо говорят, нещо правят и че цялата ни опитност на земята се е прецедила през емоционалния свят. А той е хлъзгав, плъзгав и нестабилен. Зависи до голяма степен от околността и се подчинява на миналото. Минали опитности и чужди представи формират илюзията, която се възприема за своя! До колко и как успяваме да провидим и да се освободим, да се завърнем към себе си? Зависи и волята на всеки един от нас.

И тук е разковничето на новото ниво на осъзнатост- до колко ще го разберем, доколко ще отскочим от този план и ще се устремим повече или по-малко към третата тема- синхрон с душевните нива. Акордирането с душата е стъпка напред, стъпка, от която не бихме се върнали в триизмерността.

Трите теми на юни:

лидерство и вътрешен авторитет

емоционален баланс

акордиране с душата

 

През юни имаме шанс да счупим някаква черупка, да случим някаква промяна.  Чрез действията и изборите, които правим. Или не правим.

Астрлогични бележки за месеца

Меркурий е ретрограден до 3 юни, а ретроградността започна от 10 май. От 4 юни Сатурн излиза  в ретроградност. А на 28 юни Нептун излиза в ретроградност. През целия месец ретроградни са също Плутон и Северният лунен възел. Пълнолунието е на 14 юни  в Стрелец 14.51 бг време, а на 29  юни  е новолунието в Рак. Юпитер от 11 май се настани в знака на Овен и дава шанс да успеем конструктивно и творчески да канализираме енергията, обилно лятна и хаотична.

За кратка справка календар на месеца. Очаквайте в началото на юли присъствено занятие в София на Семинар “Уплътняване. Връзка с реалността“. Първата част е налична като запис за ползване. Планираме през октомри и курс “13Д”.

Още детайли чуйте в аудиоастробюлетина и благодарим за даренията и подкрепата ви! Успешен месец!

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!