Уран в Овен

През месец август както и през останалите месеци до 2018 г. продължаваме да бъдем под мощното въздействие на Уран в знака на Овена. Спомняте си добре конфигурацията на Големия кръст. Уран в Овен говори за всички знаци едно: ПРОМЯНА, ПРОБУЖДАНЕ.  И това са тенденции, които ще определят развитието ни в следващите 7 години за осъществяване на грандиозна промяна в рамките на 84 годишен цикъл, чието начало бе март 2011 (11.3.2011) и белязано със заметресението в Япония! Промените са осъществяват в два плана- инициирани от нас, от нашата визия или наложени по примера на еклипсите – когато се вкопчваме в миналото и не желаем да допуснем промяната и промяната ни връхлита внезапно. Уран също така носи духа на предприемачеството и свободата и мнозина ще получат нужната доза смелост да започнат собствен бизнес и осъществат промени, които преди не са се осмелявали да направят.  Уран в Овен е ново начало за всеки един знак, което с повече или помалко предизвикателства трайно се установява в живота ни.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!