Железен пирит- преодолява инерцията и безнадежността

Кристал на силната, фокусирана защита, която осигурява магнитното поле на този бляскав и недооценяван кристал. Една от неговите функции е да очертае личните граници, особено за хора с “добри сърце” склонни да мислят повече за другите, отколкото за себе си.

Железен пирит. образование върху основа планински кристал- необработен

Този кристал напомня, че навлизането в чуждото поле не е безопасно и връща енергията обратно в центъра. Така предпазва от “изтичане”, “разливане” и “обезсилване” като увеличава потенциала, а заедно с това и способността да се преодолява апатията и инерцията. Като резултат внася надежда и посока, там, където усещането е изгубено. Друго качество е възстановяването на потока и движението, което го определя и като камък на изобилието и просперитета. Неслучайно цветът и блясъкът са подобни на злато и се нарича още “златото на глупака”.

Подпомага също планирането в мащаб, приложимо в бизнес дела  за разгръщане, разрастване на бизнеса и търсене на нови пазари. Повишава самочувствието и  вярата в себе си. При мъже е нужно внимание за да не се отива в крайност и да се преекспенира с мъжката сила и самочувствие! Добър за лечение на хронична умора, стимулира клетъчната активност и дишане. Подходящ и за поставяне до компютъра или мобилното устройство- поема и неутрализира вредните излъчвания.

В България има богати залежи на пирит, от описанието на качества става ясно защо. Железен пирит в необработен вид има наличен в кабинет “В Сърцето” предимно в комбинативен вариант с галенит. За заявки пишете на astrostefka@ourplanet.cc

 

 

 

 

Колекция с пирит налични в кабинет “В Сърцето” Пловдив www.astro.ourplanet.cc

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!