Златото -бяло и жълто- кристал на баланса, сърцето и парите

Златото е добре известен от древността кристал, чиято стойност се покачва с времето поради свързването на този кристал с качествата му, а именно богатство и блясък. Златната кристална енергия има качеството да балансира енергийните полета, да покрепя отварянето на третото око и коронната чакра. Златото зарежда аурата, не случайно богатите, хората на властта- власт на материятя и духа, имат златен ореол, който представят като корона. Златото е ценно заради уникалнтия баланс, който прави на сърдечната енергия като подкрепя вътрешния ни центъра в осъществяването на интеграцията на духа с тялото.

В белия си вариант златото подкрепя лунната, женска енергия, а в жълтия- мъжката, творческата. Бялото злато е кристал на лунните богини като например Изида. Кристалната есенция “Злато” съдържа бяло и жълто злато и е предназначена да подкрепи сърцето и подсили интеграцията дух-тяло. Енергията на златото от древни времена се използва за пречистване на чакрите и за привличане на богатство и просперитет. Златна е енергията и на Махатма, която се интегрира при Шамбала инициацията. Златото и днес е най-добрата инвестиция, но преведено на езотеричен език действително подкрепата на сърцето е най-добрата инвестиция! За медитативна работа обикновено се ползва пречистено злато в стъклено шише. Златото по бижутата също може да се ползва, но задължително след пречистване!  

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!