Златото носи силата на успеха

Като кристал златото носи слънчев заряд и меката сила на сътворяването. Подсилва личната сила и позитивността на мислене и поведение за осъществяване на целите. В едно с това носи просперитет и подпомага чистотата на осъществяването. Златото е кристал, ценен и търсен, заради своята виталност и енергичност. Лечебната сила на златото е свързана с баланса на ума и подсилването на имунната система с животворна енергия. Стабилизира електрическата проводимост на меридианите и психологично увеличава вярата в себе си.  Златото подсилва цялостната енергетика и работата със златна енергия е подкрепя търсенето и отстояването на истината и чистотата на намерението.

Налична в кабинета като кристална есенция за вътрешен прием и аура хармонизатор.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!