Кристали на месец декември 2012

Кристали на месец декември 2012

За да работим усешно с кристалите и да усилваме енергията си чрез тях е нужно да ги пречистваме и програмираме чрез намерението си и с личната си сила.

Тъй като декември е много важен месец е добре да работим с любимите си кристали- розов кварц, селенит, кианит, рубит, топаз и т.н.

Най-силен и най-достъпен си остава кварца, или още планинският кристал, който има способности да лекува, отблокирва, съхранява, усилва енергията. Освен това има способността да се настройва на вибрационното ниво на работещият с този кристал и постепенно да покачва вибрациите в темпо, в което те могат успешно да бъдет интегрирани.

За да се подпомогнем в дните около 21.12.12 може предварително да си подготвим кристалите и да ги програмираме за действие в тези дати.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!