Кристални есенции на месец декември 2013

ПЪТ КЪМ ИЗОБИЛИЕТО и ПАРИ

Тези две есенции са в синхрон със силно материализиращите енергии на декември 2013- Есенция „Път към изобилието” отваря полето на възможностите, контактите, творчеството, а есенция „ Пари” насища полето със субстанцията на парите и така го превръща в магнит за тях.

Двете есенции могат да се приемат едновременно или последователно. Между впрочем резултатите от употребата на кристалните есенции по друг начин ги наричаме чудеса.

Повече за кристалните есенции.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!