Кристал на месец август 2013

ТЮРКОАЗ

Подходащ за работа този месец е ТЮРКОАЗ, кристал, който осигурява ментална защита от чужди влияния и въздействия на полето. Исторически това е кристал, употребяван за амулет, ти е служил за защита. При опасност има свойството да си променя цвета и да предупреждава.

Тюркоазът е камък на общуването между световете. В медитация може да осигури ценна информация за минали животи, които имат отношение към сегашна ситуация. Пречистащ и успокояващ кристал, обединява небето и земята. Тюркоазът е кристал на силата и подпомага твореското себеизразяване.

Тюркоазът е кристал на себеизразяването

При работа с кристали е нужно те да се пречистват от негативни въздействия и зареждат със Светлина и Любов (чрез намерение), както и да им де дават конкретни „задачи” с какво и къде да ни подпомогнат . Кристалите усилват вибрацията там, накъдето ги насочим и с тяхна помощ се сдобиваме с по-вече яснота и проникновение. В бъдеще всеки един от нас със себе си кристал за усилване и поддържане на вибрациите.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!