Оникс- опора при обърканост

Ониксът е кристал, който два сила в моменти на обърканост, подкрепяйки подтика за търсене. Една от забележителните му роли е, че дава енергията, необходима за синхронизиране с повика на душата и аза, като при това запазва единството и взаимодействията с околния свят. При работа с оникс по-лесно се преодоляват конфликтите и се усилва самочувствието. Това е помощник, който да изведе в бъдещето доверилия му се. При работа с него се придобива усещане за вътрешно оцелостяване, за преодоляване на вътрешната конфликтност, което психологически води до успокоение и по-добра връзка със земния, разумния план. Сфера на действия в земната чакра, краката с усилване на усещането за вкореняване. Като резултат се усеща по-голяма стабилност. Много подходящ за дейни хора, тип “козирог”, на които е нужна мъдрост и опора в движението им напред.

В кабинет “В Сърцето” наличен като кристална есенция за вътрешен прием и/или аура хармонизатор.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!