Опал-камък на страстта и личната сила

Опалът е деликатен кристал с финни вибрации, които стимулират креативността. Той се нарича още кармичен кристал, поглъща енергии от околната среда и ги праща към Източника и ни учи на законите на кармата- закона за причината и следствието- каквото излъчваме, това получавамел. Опалът ни кара да сме себе си, да сме автентични, а когато сме истинските СЕБЕ СИ ние излъчваме любов и получаваме любов. Опалът е също кристал на страстта и ни помага да вършим работата си със страст и вдъхновение. Друг вариант на страстта е съблазняването. Опалът учи  на спонтанност и лоялност. С негова помощ можем успешно да лекуваме земята, тъй като опалът деликатно се свързва с нейното енергийно поле и създава лечебна аура. В миналото опалът се е използвал успешно за улесняване на раждането на дете.

Опалът понякога се бърка с лунния камък. Опалът е ефирен, а лунния камък по-плътен.

Опалът понякога се бърка с лунния камък. Опалът е ефирен, а лунния камък по-плътен.

В огнено- оранжевия си цвят опалът  събужда въртрешния пламък, личната сила и подпомага бизнес начинанията ни. Също ни помага напълно да се освободим от миналото и да плуваме по течението. Вибрациите му са подходящи за настройка към четероизмерната реалност.

За работа с лична сила в кабинета сме разработили кристална есенция „Лична сила”. Виж още курс по лична сила.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!