Смесен ахат- скрита сила

Ахат е един от най-разпространените кристали, формиращи се в кухините на вулкани, съставени от различни по вариант кварцови образования. Лечебната му сила е добре позната и ползвана от хилядолетия. Различните по цвят и произход образования са познати под различни имена. Използване е за пречистване, лечение и стабилизиране на аурата, като талисман и защитник. Общото между всички е че носят изключителна виталност- дават енергия и сила на ползващия. Работят добре с емоционалното тяло, черния дроб и всичко около слънчевия сплит. Съдържат женска сила и подкрепа, която се усеща на физическо ниво. На пазара се предлагат изкуствено оцветявани ахати, но има и с естествен произход. Ценното при работа с този кристал е зачитането на физическото тяло като свещен храм и работа на чисто физическо, материално ниво за интеграция на промените в него.

В кабинет “В Сърцето” има естествени образци на ахат, неполиран и полиран.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!